Olet täällä

Arvokeskustelumateriaali

Arvokeskustelua käydään vuosina 2017-2018 useissa partiotapahtumissa ympäri Suomen. Arvokeskustelun tavoitteena on selventää arvojen tulkintaa ja edistää arvoista keskustelemisen kulttuuria partiossa. Arvoista keskustelemisen tueksi on laadittu materiaali Arvopuntari-keskustelun käymiseen piirien, FISScin, alueellisissa ja lippukuntien omissa tapahtumissa. Ruotsinkieliset versiot materiaaleista päivitetään käännösten valmistuttua.

Arvopuntari-keskusteluissa osallistutaan arvokeskusteluun ja arvojen tulkinnan määrittämiseen. Arvopuntari-keskusteluita voi käydä maaliskuun 2018 loppuun asti. Myös tämän jälkeen materiaalia on mahdollista käyttää, mutta keskusteluiden tuloksia ei enää kerätä.

Arvopuntari-materiaalit:

--- 

Material för värdediskussion

På flera scoutevenemang runtom i Finland förs värdediskussioner under åren 2017 och 2018. Som underlag för diskussionerna erbjuds ett färdigt material. Diskussioner kan föras på olika gemensamma evenemang eller på kårens egna tillfällen.

Materialet ska publiceras senare.