Peruskirjaa, saavutettavuutta ja suurtapahtumia

Suomen Partiolaisten hallitus kokoontui torstaina 19.9.2109. Kokouksen aluksi kuultiin Explo-katsausExplo eli samoajien ja luotsien viikonloppuspektaakkeli järjestetään 18.-20.10. Riihimäellä. Valmistelut ovat sujuneet hyvin ja ohjelma kuulostaa laadukkaalta ja monipuoliselta. Exploon etsitään edelleen yhdenvertaisuusvastaavaa, joten vinkkaa staabille, kuka voisi olla hyvä tyyppi edistämään tapahtuman saavutettavuutta tai kannusta kaveria suoraan hakemaan tätä tärkeää pestiä. 

Partion peruskirjan luonnos oli lausuttavana sunnuntaina 22.9. partioneuvoston ylimääräisessä kokouksessa. Kokoukseen mennessä saapuneet muutosehdotukset käytiin läpi ja hallitus päätti ottaa osan niistä nimiinsä. Partion toimintaperiaatteisiin lisättiin lause “SP-FS toimii kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.”  

Knoppivartio-ryhmä
Knoppivartio. Mari Sundell takarivissä toinen vasemmalta. Kuva: Mursu Heikkinen ja Saku Tuominen

  Muut muutokset olivat hyvin pieniä kirjoitusvirheen korjaamisesta vähäisiin sanavalintojen tai lauseiden järjestyksen viilauksiin kuten “uskon tai katsomuksen” muuttaminen “uskoksi tai muuksi katsomukseksi”, aluetyöstä vastaava hallituksen jäsen Mari Sundell kertoo. 

Peruskirjaluonnos käännetään nyt ruotsiksi ja englanniksi ja sitten se lähetetään maailmanjärjestöille tarkistettavaksi. Peruskirjaluonnos ja muuta lisätietoa löytyy partio.fi/arvokeskustelu -sivulta. 

Partiotapahtumajärjestäjien tueksi laadittu ohje saavutettavuudesta hyväksyttiin. Ohjeessa esitellään hyviä käytäntöjä tapahtumaprojektien järjestäytymisestä markkinointiin ja leiritekniikasta ohjelman toteutukseen, joita noudattamalla poistetaan ja madalletaan osallistumisen esteitä. Käytännönläheinen ohje sisältää mm. saavutettavuuden peukalosäännön, tarkistuslistan ja konkreettisen esimerkin turvallisen tilan periaatteista sekä syventää tapahtumien tekijöiden ymmärrystä saavutettavuudesta. Ohje löytyy partio.fi:n Partiota ohjaavat dokumentit-sivulta.  

Hallitus myönsi e-oppimiseen ja partio-ID:n kehitykseen lisäbudjetit. PartioMoodlea kehitetään yhä pedagogisemmaksi ja nykyaikaisemmaksi ja sinne tuotetaan syksyn aikana uusia koulutuksia, jotka tukevat erityisesti kasvua. Partiopiirit voivat tarjota verkkokoulutuksia osana omaa koulutustarjontaansa tai esimerkiksi täydentää ja korvata osia lähikoulutuksesta verkkotehtävillä poissaolotilanteissa tai niin, että lähikoulutuksen aika voidaan käyttää hyödyllisemmin vuorovaikutteisuuteen ja tekemällä oppimiseen teorian ja luennoinnin sijaan. Verkkokoulutukset lisäävät koulutusten tavoitettavuutta huomattavasti. Partio-ID:tä kehitetään niin, että muutkin partioyhteisöt voivat hyödyntää Partio-ID:tä tunnistautumisessa. Halutessaan siis esimerkiksi lippukunta voi ottaa Partio-ID:n oman extranettinsä kirjautumistavaksi. Samalla parannetaan Partio-ID:n tietosuojaa ja -turvaa entisestään. 

  Muina asioina mm. hyväksyimme Euroopan jamboreen päivitetyn talousarvion ja keskustelimme sen projektisuunnitelmasta, päätimme perustaa pitkän ajan taloussuunnitelman laatimisesta hallitusohjelmaprojektin, vahvistimme jäsenmaksuvapautuksen kriteerit, nimesimme Finnjamboreen ja Satahangan ensimmäiset ohjausryhmät sekä hyväksyimme SP:n toimintasuunnitelman ja talousarvion Partioneuvostolle esiteltäviksi. Partiossa tapahtuu paljon ja monenlaista, mahtavaa! Sundell iloitsee.