Aluevaliokunnan jäsen, vastuualueena kasvu (pari)

Etsimme aluevaliokuntaan kahta kasvuagenttia edistämään strategisesti tärkeää kasvutyötä. Voit hakea pestiin yksin tai parin kanssa.

Kasvuagentit osallistuvat SP:n, FiSSc:n ja piirien yhteisen kasvun koordinaatioryhmän johtamiseen sekä lippukunnille järjestettävien kasvun valtakunnallisten valmennusohjelmien toteutukseen. Pestissä pyritään tiiviiseen yhteistyöhön piirien kasvuluottisten kanssa ja tarjotaan heille tukea alueelliseen kasvutyöhön. Kasvuagentit osallistuvat myös joihinkin toiminnanalarajat ylittäviin koordinaatioryhmiin, esim. aikuisten partioharrastukseen liittyen.

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus

Pestissä

  • Huolehdit jo tehtävästä kasvutyöstä ja ideoit uusia tapoja edistää jäsenmäärän kasvua valtakunnallisesti.

  • Pääset tutustumaan muihin kasvutyötä ja kasvun tukea pestissään tekeviin ympäri Suomen.

Tarvittavat taidot ja kokemus

  • Innostat muita kasvutekoihin ja levität sanaa kasvun puolesta.

  • Teet mielelläsi yhteistyötä ja verkostoidut.

  • Kokemus valmennuksesta tai mentoroinnista on hyödyksi.

  • Ymmärrät kasvun tärkeyden järjestön elinvoimaisuuden ja uudistumisen kannalta.

Lisätiedot

Pestissä saat tukea aluevaliokunnan johdolta ja SP:n aluetyöstä ja kasvusta vastaavilta työntekijöiltä. 

Aluevaliokunnalla on kokouksia kerran kuukaudessa (yleensä etänä) ja muita kokouksia arviolta 2–3 krt/kk. 


Lisätietoja pestistä saa aluevaliokunnan puheenjohtajalta (Johanna Ylander, etunimi.sukunimi@partio.fi) ja aluetyöstä vastaavalta SP:n hallituksen jäseneltä (Anni Karsma, etunimi.sukunimi@partio.fi). 

Täytä hakemus