Analyysimestari, Finnjamboree Kajo 2022

Jos rivit Excelissä aiheuttaa sinulle ennemmin innostuneita sydämentykytyksiä kylmän hien sijaan, pidät oikean tiedon etsimisestä Nikke Knattertonin tapaan ja olet asiakaspaveluhenkinen, jatka lukemista!

Analyysimestari vastaa leiriin liittyvän datananalysoinnista ja tarvittavien raporttien tuottamisesta. Pestin tärkeimmät tehtävät ovat muiden Kajon tekijöiden tukeminen datan käsittelyssä, pyydettyjen raporttien tuottaminen sekä vastausten etsiminen halutusta datasta. Esimerkkejä analyysimestarin käsittelemästä datasta on mm. isojen palautekyselyiden sekäleiri-ilmoittautumisen data.

Mestari toimii luontevasti osana koko leiriorganisaatiota ja ymmärtää Kajon eri osa-alueiden ja tekijöiden tarpeita. Analyysimestarin tulee tekemään tiivistä yhteistyötä sekä tiedonhallinnan että analyysi- japalauteryhmän palautemestarin kanssa.

Rersurssin analyysi- ja palauteryhmä on pieni, tiivis ja rento organisaatio. Arvostamme erityisesti intoa, mielenkiintoa tehtävää kohtaan ja halua kehittyä. Analyysi- ja palauteryhmää ei aiemmin suurleiriprojekteissa ole ollut, joten kaikissa pesteissä pääsee kehittämääntäysin uutta toimintaa. Päätehtävämme on tukea muita Kajoa tekeviä ryhmiä

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus

Onnistuakseen pestissä analyysimestari osaa etsiä tarvittavan tiedon ja ilmaista sen selkeästi ja ymmärrettävästi. Mestariymmärtää erilaisten ihmisten tarpeet ja taidot lukea ja omaksua datapohjaistatietoa. Jotta analyysimestari viihtyy tehtävässään, tulee hänen pitää rutiininomaisista työtehtävistä ja asiakaspalvelusta.

Pestissä on välttämätöntä hallita sujuva Excelin käyttö ja sen yleisimmät laskentafunktiot sekä sopivien graafien piirtäminen. Osaaminen tai kiinnostus Power BI:n tai vastaavan työkalun käytöstä on eduksi. Pestissä toimiminen edellyttää sujuvasti kirjoitettua suomea ja kohtuullisia englanninkielen taitoja.

Pestin edellyttämä ajankäyttö on 5–15 tuntia kuukaudessa ja lisäksi etukäteistapaamisiin osallistuminen noin 2 kertaa ennen leiriä. Työtunnit voivat jakaantua hyvin epäsäännöllisesti Kajo-projektin edetessä. Lisäksi pesti edellyttää oman tiimin pestaamista ja johtamista.

Pestin onnistunut toteuttaminen ei edellytä aiempaa partiokokemusta.


Lisätiedot

Kerro hakemuksessa kokemus vastaavista tehtävistä ja millaisia työkaluja tai ohjelmistoja osaat käyttää.

Lisätietoja pestistä saat Kajon Analyysi- ja Palautepäälliköitä Noora Rautiolta (noora.rautio@partio.fi, 044 9706266) ja Pia Etelävuorelta (pia.etelavuori@partio.fi, 040 5819828)

Täytä hakemus