Ansiomerkkiryhmän jäsenet

SP:nansiomerkkiryhmälle etsitään 2 uutta jäsentä kaksivuotiskaudelle 2022-2023.Pesti alkaa perehdyttämisellä jo vuoden 2021 puolella ja valitut jäsenetosallistuvat marraskuun ansiomerkkikierroksen käsittelyyn joulukuun 2021puolivälin jälkeen.

Ansiomerkkiryhmänjäsen osallistuu ryhmän toimintaan ja vastaa siellä omasta vastuualueestaan.Vastuualueet määritellään henkilöiden osaamisen ja kiinnostuksen sekäkokonaisuuden perusteella.

SP:nansiomerkkiryhmän tehtäviä ovat mm.

  • SP:n ansiomerkkien ehdotusten käsittely ja niiden myöntäminen
  • SP:n ansiomerkkijärjestelmän kehittäminen tavoitteena myöntää yhä useammalle ansioituneelle partiolaiselle ansiomerkki kiitoksena tekemästään vapaaehtoistyöstä
  • Tiivis yhteistyö piirien ja FiSSc:n ansiomerkkiryhmien kanssa
  • SP:n luottamushenkilöorganisaation kouluttaminen ja kannustaminen ansiomerkkien ehdottamiseen
  • SP:n ansiomerkkien luovutustilaisuuksien koordinointi

Ansiomerkkiryhmäkokoontuu merkkien käsittelykokouksiin noin 4 kertaa vuodessa. Lisäksi ryhmäkokoontuu useamman kerran vuoden aikana ansiomerkkitoiminnan kehittämisen japiiriyhteistyön merkeissä. Ryhmän jäsenten rooli on valmistautua itsenäisestikokouksiin tekemällä päätösesityksiä ryhmän lähetekeskustelujen pohjalta kehittämisasioihinja esikäsitellä oma osuutensa käsiteltävistä ansiomerkkiehdotuksista.Kokouksissa tehdään tarvittavat päätökset, käydään suuntaa antavatlähetekeskustelut ja suunnitellaan yhdessä tulevaa toimintaa sekä arvioidaanmennyttä.

Ansiomerkkitoimikunnantyötä johtaa puheenjohtajapari, jonka lisäksi työvaliokuntaan kuuluu ylempienmerkkien esikäsittelystä vastaava ryhmän jäsen sekä tarvittaessa ryhmänpartiotyöntekijä. Ryhmän jäsenillä tulee olla halua ja aikaa ottaa yhteyttäpiirien esikäsittelijöihin keskustellakseen ehdotusten myöntöperusteista.Merkkien käsittely on vaativaa ja aluksi myös hidasta, mihin kannattaavarautua.

Aikaa pesti vie 6viikonloppua ja 6-10 iltaa vuodessa sekä näitä varten tehtävät valmistelut,noin 10-20 iltaa vuodessa. Kolme viikonloppua vuodesta vaativat matkustamistayhteiseen tapaamispaikkaamme, sillä ymmärrämme yhdessä tekemisen arvon. Muutkokoukset järjestämme laadukkaasti etänä.

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus

Oletkiinnostunut johtamisesta ja kiittämisestä johtamisen työkaluna. Koet, ettäansiomerkit ovat oiva tapa kiittää partiossa tehdystä vapaaehtoistyöstä jahaluat, että niitä saadaan luovutettua kaikille ansioituneille eli nykyistäsuuremmalle joukolle. Sinulla voi olla myös ideoita, kuinka ansiomerkitolisivat entistä luontevampi osa yhä useamman lippukunnan johtamiskulttuuria.

Ryhmäänhaetaan eri taustaisia jäseniä eli sinulla voi olla aiempaa kokemusta piirin,FiSSc:n tai SP:n ansiomerkkiryhmästä tai osaamisesi ansiomerkeistä voi perustualippukunnan ansiomerkkitoiminnan tai muuta kautta hankittuun kokemukseen.Kaikilta jäseniltä ei vaadita SP:n ansiomerkkijärjestelmän tuntemusta, silläperehtyminen järjestelmään on osa ryhmän normaalia toimintaa.

Arvostatajassa eläviä perinteitä, haluat pyrkiä objektiivisuuteen ja oikeudenmukaisuuteen.Ymmärrät, että yhteistyöllä, avoimuudella ja läpinäkyvyydellä pääsemme pysyviintuloksiin. Tiedät kasvatustavoitteet tai vähintään haluat oppia niidensoveltamista. Osaat perustella kantasi ja haluat harjoitella siinä paremmaksi.

Tulevanavuonna vakiinnutamme tehtyjä kehitystoimenpiteitä. Arvostamme, jos sinulla onkokemusta ansiomerkkien lisäksi tai sijaan markkinointiviestinnästä,käyttäjäkokemuksen parantamisesta, palvelumuotoilusta tai tietokantojenanalysoinnista. Voit olla partion lippukuntatoiminnan tuen osaaja, kasvatus-tai koulutusjärjestelmäasiantuntija tai ymmärtää oman kokemuksen perusteellasyvällisesti erilaisten lippukuntien arkea.


Lisätiedot

Lisätietoja pestistä saat SP:n varapuheenjohtajalta Inari "Tiitu" Timonen-Nissi, inari.timonen-nissi@partio.fi. 

Täytä hakemus