Ansiomerkkiryhmän puheenjohtajat

SP:nansiomerkkiryhmälle etsitään puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajaa vuosille 2022-2023.Puheenjohtajien tehtävänä on johtaa SP:n ansiomerkkiryhmän työskentelyä sekäkoordinoida valtakunnallista ansiomerkkitoimintaa. SP:n ansiomerkkiryhmäntehtäviä ovat mm.:

· SP:n ansiomerkkien ehdotusten käsittely jamyöntäminen

· SP:n ansiomerkkijärjestelmän kehittäminen siten,että yhä useampi ansioitunut partiolainen saisi kiitoksen tekemästäänvapaaehtoistyöstä ansiomerkin muodossa

· Tiivis yhteistyö piirien ja FiSSc:nansiomerkkiryhmien kanssa

· SP:n oman luottamushenkilöorganisaationkouluttaminen ja kannustaminen ansiomerkkien ehdottamiseen

· SP:n luottamushenkilöiden ansiomerkkienluovutustilaisuuksien koordinointi

Ansiomerkkiryhmällä on ns. merkkien käsittelykokouksia 4kertaa vuodessa, minkä lisäksi ryhmä kokoontuu useamman kerran vuoden aikanakehittääkseen ansiomerkkitoimintaa. Ryhmän työskentely koostuu sekäitsenäisestä valmistelu- ja suunnittelutyöstä että kokoustyöskentelystä.Puheenjohtajat valmistelevat ja johtavat ryhmän kokoukset, fasilitoivatkehittämistyötä, viestivät aktiivisesti SP:n puheenjohtajiston sekä piirien jaFiSSc:n ansiomerkkiryhmien kanssa.

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus

Oletinnostunut ansiomerkkitoiminnasta ja mielestäsi ansiomerkkejä pitäisi saadaluovutettua nykyistä useammin ansioituneille partiolaisille. Sinulla onpidemmältä ajalta kokemusta partion ansiomerkkitoiminnasta SP:ssä, FiSSc:ssätai piirissä. Tunnet SP:n ansiomerkkijärjestelmän ja tunnistat sen vahvuudet jaheikkoudet. Sinulla on visioita ansiomerkkijärjestelmän kehittämisestä, muttatunnustat myös historiallisten jatkumoiden arvon. SP:n ansiomerkkijärjestelmääon kehitetty aktiivisesti vuosien 2019-2021 aikana ja olet valmis jatkamaanhyvin aloitettua työtä sekä jalkauttamaan jo tehtyjä uudistuksia. Sinulla onhyvät yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot ja ymmärrät, miten tärkeää eri tahojenosallistaminen ja kuunteleminen on valtakunnallisessa työskentelyssä. Osaatjohtaa itseäsi ja omia aikataulujasi siten, että ryhmän toiminta pysyysujuvana. Sinulla on johtamiskokemusta erilaisista tehtävistä ja tiedät, mitenasiantuntijaryhmää johdetaan tehokkaasti kohti tavoitteita.


Lisätiedot

Lisätietoja pestistä saat SP:n varapuheenjohtajalta Inari "Tiitu" Timonen-nissi, inari.timonen@partio.fi. 

Täytä hakemus