Kårstödsgruppen, ansvarig kårcoach

De ansvariga coacherna sitter med i kårstödsgruppen och fungerar som den direkta kontaktlänken till coacherna. De har varsitt ansvarsområde (kårcoacher, uppdragscoacher eller programcoacher) men jobbar i tätt samarbete med varandra.

Längd på uppdrag: 1 år (2 år är att rekommendera) 

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus

Vad förväntar vi oss av dig?
Till uppdraget som ansvarig kårcoach bland annat att du:

  • Håller handslag, mellanhandslag och avslutande handslag med kårcoacher samt hjälper till att rekrytera nya coacher och introducera dem. 
  • Håller regelbunden kontakt med coacherna t.ex. genom att dela tips och länkar eller info om vad som är på gång inom förbundet. De ser även till att coacherna sinsemellan har en god sammanhållning och är motiverade för sitt uppdrag. 
  • Koordinerar kårcoachernas verksamhet så att coacherna varje termin ställer upp konkreta mål för sitt coachande (och följer upp dem).
  • Stöder kårcoacherna både med det “vardagliga” coacharbetet och då de står inför svåra situationer, t.ex. i någon av sina kårer (dock inte så att man behöver ta på sig rollen som terapeut, men stöder och lotsar vidare till andra stödfunktioner vid behov)
  • Planerar och genomför coachträffarna (i samarbete med de andra i gruppen)
  • Deltar i FS evenemang/skyper för ansvariga coacher eller coacher för att hålla sig uppdaterade om vad som händer där och hur andra distrikt jobbar.
  • Upprätthåller kontakten med förbundets grupper. De tre ansvariga coacherna ska vara bekanta för dem som sitter i grupperna, men behöver inte vara direkta medlemmar i grupperna eller sitta med på alla möten. De är också en viktig kontaktlänk mellan kårerna och grupperna.
  • Den ansvariga kårcoachen - samarbetar framför allt med samhällsgruppen, kommunikationsgruppen
Vad ger vi dig? 
De ansvariga coacherna har ett av de allra viktigaste uppdragen i förbundet eftersom de är nyckeln till att coachverksamheten fungerar och det är också de som har den största insikten i hur läget i kårerna i verkligheten ser ut. De ansvariga coacherna borde också vara väl insatta i de uppdrag som de stöder, den ansvariga kårcoachen ska t.ex. ha en god uppfattning om kårchefens arbetsbeskrivning och ska känna till de centrala verktyg och metoder som hör till uppdraget. Trots att uppdraget är ganska stort, så erbjuds du så mycket stöd som du behöver och vill ha. Det viktigaste är inte vilken kunskap du besitter, för allt går att lära sig. Det som däremot är avgörande, är att du har ett äkta intresse för att stöda och handleda andra, att du vill hålla dig uppdaterad om vad som händer inom förbundet och scoutingen överlag och att du är villig att ha en nyckelroll när det gäller stödet till kårerna.

Täytä hakemus