Styrelsemedlem för Finlands Svenska Scouter (1 års mandat)

Arbeta för den svenska scoutingens framtid i Finland: sök till styrelsemedlem för Finlands Svenska Scouter!

På FiSSc:s höstmöte den 25.10.2020 tar förbundets medlemmar beslut om det kommande årets målsättningar inom verksamheten. Under höstmötet röstar förbundet om nya styrelsemedlemmar som ska jobba för att dessa målsättningar förverkligas.  

Förbundet söker nu nya styrelsemedlemmar! Inför 2021 finns det många lediga poster som är redo att fyllas av ivriga och kunniga FiSScar! Det som är nytt från och med nästa år är att styrelsemedlemmar inte längre väljs till en portföljpost. På det här scoutmedia inlägget kan du bekanta dig mera med hur de kommande förändringarna i styrelsens arbete ser ut. 

Styrelsen består av scoutchef (ordförande) och vice scoutchef tillsammans med 6 medlemmar. Styrelsens arbete stöds av verksamhetsledaren som deltar i styrelsens möten. Speciellt är samarbetet mellan ordförandena och verksamhetsledaren tätt. Om du är intresserad av uppdraget som scoutchef, läs mera här. Om du är intresserad av uppdraget som vice scoutchef, läs mera här. Är du intresserad av uppdraget som styrelsemedlem, läs vidare!  

Eftersom det inte finns en rekryteringskommitté år 2020 fungerar Emilia Blomqvist (emilia.blomqvist@scout.fi, 050 540 5067) som förbundets kontaktperson i rekryteringen. Om du inte är intresserad av ett styrelseuppdrag, men däremot vet någon som du tycker kunde vara en lämplig kandidat för styrelsen kan du meddela Emilia om saken. Du kan också vara i kontakt med Emilia om du har frågor eller funderingar gällande rekryteringen. De nuvarande FiSSc styrelsemedlemmarna svarar också gärna på frågor och funderingar gällande styrelseuppdraget, kontaktuppgifter hittas här.

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus

Längd på uppdrag: mandattiden är 1 år 
(om du är intresserad av en styrelsepost med mandatiden på 2 år, läs här) 

Som styrelsemedlem ser du till förbundets bästa som helhet. Från och med 2021 väljs styrelsemedlemmar inte längre till en portföljpost, utan den nyvalda styrelsen delar sinsemellan upp sitt arbete så att varje medlem sköter kontakten med ett lämpligt antal grupper och projekt (enligt intresse och möjlighet).

En styrelse med medlemmar från olika håll av landet, i olika åldrar och med olika bakgrunder representerar förbundet bäst. Styrelsen behöver kunna se saker ur flera perspektiv för förbundets bästa och kan då mest sannolikt göra goda beslut. Styrelsens arbetssätt bestäms tillsammans inom styrelsen i början av året.

Som styrelsemedlem:  
 • Utarbetar du tillsammans med styrelsen strategier och ramar för förbundet och projekt i enlighet med förbundsmötens beslut 
 • Delar du tillsammans med styrelsen upp verksamhetsplanens förverkligande  
 • Deltar du i möten och representationstillfällen 
 • Stöder och handleder du gruppordförande/projektchefer för de grupper och område som hör till dig (besluts inom den nya tillsatta styrelsen) 
 • Gör du handslag med gruppordförande/projektchefer för de grupper och område som hör till dig (besluts inom den nya tillsatta styrelsen) 
 • Intressebevakar du det egna området och informerar/rapporterar till team och resten av styrelsen
 • Bereder du ärenden till förbundsstyrelsen, enligt överenskommelse 
 • Kommunicerar och informerar du om ärenden mellan team och styrelsen? 
 • Leder du utvecklingsarbetet för det verksamhetsområdet du ansvarar för  
 • Håller du kontakt med motsvarande förtroendevald i Finlands Scouter 

Lisätiedot

Vilka egenskaper kan det vara bra att ha som styrelsemedlem?

 • Är bekväm med möten och strategiplanering 
 • God hand med att läsa, kommentera och behandla texter 
 • Att vara en god handledare  
 • Förmåga att lyssna 
 • Erfarenhet och kunskap om finlandssvensk scouting 
 • Erfarenhet av styrelsearbete (men inget krav!) 
 • Erfarenhet av föreningsarbete
Varför ska du söka till uppdraget som styrelsemedlem?  
 • Du får göra ett meningsfullt frivilliguppdrag som främjar barns och ungas välmående 
 • Du får utöka ditt scoutnätverk och lära känna många nya människor 
 • Du får utveckla ditt eget ledarskap genom att leda andra 
 • Du får första parkett att vara med och påverka förbundets utveckling 
 • Du får erfarenhet som är mycket värdefull också i arbetslivet

Täytä hakemus