Digipalvelumestari – Finnjamboree Kajo 2022

Digipalvelumestari johtaa Kajolla tiimiä, jonka tehtävänä on suunnitella, koordinoida, kilpailuttaa ja hankkia tai tarvittaessa tuottaa Kajon osallistujille suunnatut digipalvelut yhdessä leirin viestinnän ja osallistujapalveluiden kanssa.

Digipalvelumestari toimii pestissä Palveluiden osa-alueen tiedonhallintaryhmässä, johon kuuluu tiedonhallintapäällikön lisäksi 6 mestaria ja yksi tiedonhallinta-asiantuntija.

Pestissä pääset tuottamaan isoa osaa nykyaikaisen partioleirin palveluista, jotka pyörivät lähes jokaisen leiriläisen laitteissa leirin yhteydessä. Pestissä pääset miettimään, millainen on Kajon leiriappi? Mitä muita digipalveluita Kajon osallistujat mahtavat tarvita?

Digipalvelumestarina toimit osallistujille suunnattujen digipalveluiden suunnittelu- ja koordinointityön vetäjänä. Digipalvelumestari vastaa siitä, että digipalvelut kilpailutetaan ja hankitaan tai tuotetaan vastaamaan Kajon tarpeisiin. Pääasiassa digipalvelutiimi keskittyy leiriapplikaation kehittämiseen, mutta on rajapintojen kautta yhteydessä myös muihin leirijärjestelmiin ja leirin nettisivuihin. Digipalvelumestari vastaa myös digipalvelutiimin rekrytoinnista ja johtamisesta.

Digipalvelumestari tekee läheistä yhteistyötä tiedonhallintaryhmän järjestelmämestarin, Osallistujat-osa-alueen osallistujapalveluiden mestareiden sekä Elämys-osa-alueen nettimestarin kanssa, ja he voivat halutessaan muodostaa osa-alueiden rajapinnat ylittävän tiimin.

Pesti tarjoaa mahdollisuuden olla isona vaikuttajana nykyaikaisen partioleirin digipalveluiden tuottamisessa. Pestissä pääset tekemään ratkaisuja, joita todennäköisesti hyödynnetään partioleireillä myös Kajon jälkeen.

Tukenasi pestissä toimii tiedonhallintapäällikkö, tiedonhallinta-asiantuntija sekä muu tiedonhallintaryhmä sekä osallistujapalveluiden ja viestinnän mestarit. Lisäksi SP:n tietohallinnon ja digiryhmän osaaminen on tukenasi.

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus

Pesti alkaa helmikuussa 2021 ja päättyy leirin jälkeen syyskuussa 2022.

Leirin valmisteluvaiheessa tiedonhallintaryhmän virtuaalisia kokouksia on noin kerran kuussa. Lisäksi pyritään pitämään vuodessa 1-2 päivä- tai iltaseminaaria (livenä tai etänä mahdollisuuksien mukaan).

Digipalvelutiimin johtamiseen ja digipalveluiden koordinointiin on hyvä varata keskimäärin 2-4 päivää kuukaudessa. Lisäksi on hyvä huomioida, että digipalvelumestarin pestiin liittyy paljon rajapintatehtäviä esimerkiksi osallistujien ja elämyksen kanssa, jolloin ajoittain voi olla tarve osallistua myös näiden osa-alueiden kokouksiin.

Tässä pestissä et välttämättä tarvitse aiempaa partiokokemusta. Partiokokemusta olennaisempaa on aiempi kokemus ja osaaminen digipalveluiden kehittämistyön johtamisesta, niiden tuottamisesta ja/tai hankkimisesta.

Vaadittava osaaminen/kokemus:
  • Kokemusta digipalveluiden kehittämistyön johtamisesta, niiden tuottamisesta ja/tai kilpailuttamisesta ja hankkimisesta.
  • Ymmärrys ohjelmisto-/sovellusprojektien erityspiirteistä
  • Taito johtaa ohjelmisto-/sovelluskehitystä tekeviä ihmisiä
  • Kokemusta sovellus- ja/tai ohjelmistokehityksestä

Eduksi katsotaan
  • Kokemus digipalveluista partiossa
  • Hyvät verkostot tai verkostoitumiskyky digipalveluita tuottavien tahojen pariin
  • Ohjelmointi- tai sovelluskehitysosaaminen

Lisätiedot

Lisätietoja pestistä antaa Kajon tiedonhallintapäällikkö Oona Pentala-Nikulainen (oona.pentala-nikulainen@partio.fi tai 050 466 5362)

Täytä hakemus