Digipalvelumestari (tarvekartoitus ja koordinointi) – Finnjamboree Kajo 2022

Haemme nyt digipalvelumestariparin toista puoliskoa huolehtimaan Kajon digipalveluiden tarvekartoituksesta ja erityisesti leirin tekijöille suunnattujen digipalveluiden kehityksen koordinoinnista.

Ensimmäisella hakukierroksella löytynyt digipalvelumestariparin toinen puolisko keskittyy ohjelmistokehityksen johtamiseen ja yhdessä digipalvelumestaripari johtaa
tiimiä, jonka tehtävänä on suunnitella, koordinoida, kilpailuttaa ja hankkia tai tarvittaessa tuottaa Kajon osallistujille suunnatut digipalvelut yhdessä leirin viestinnän ja osallistujapalveluiden kanssa.

Tarvekartoituksen ja koordinoinnin digipalvelumestari toimii pestissä Palveluiden osa-alueen tiedonhallintaryhmässä, johon kuuluu tiedonhallintapäällikön lisäksi 6 mestaria ja yksi tiedonhallinta-asiantuntija.

Pestissä pääset suunnittelemaan ja kartoittamaan isoa osaa nykyaikaisen partioleirin palveluista, jotka pyörivät lähes jokaisen leiriläisen laitteissa leirin yhteydessä. Pestissä pääset miettimään, millainen on Kajon leiriappi? Mitä muita digipalveluita Kajon osallistujat tai tekijät mahtavat tarvita?

Digipalvelumestarina toimit osallistujille suunnattujen digipalveluiden suunnittelu- ja koordinointityön vetäjänä. Pestissäsi vastaat siitä, että leirin kaikki osa-alueet tulevat kuulluiksi digipalveluiden kehityksessä ja että tuotettavat digipalvelut vastaavat leirin tarpeita mahdollisimman hyvin käytössä olevien resurssien puitteissa.

Yhdessä mestariparisi kanssa vastaat siitä, että digipalvelut kilpailutetaan ja hankitaan tai tuotetaan vastaamaan Kajon tarpeisiin. Pääasiassa digipalvelutiimi keskittyy leiriapplikaation kehittämiseen, mutta on rajapintojen kautta yhteydessä myös muihin leirijärjestelmiin ja leirin nettisivuihin.

Digipalvelumestarit tekevät läheistä yhteistyötä tiedonhallintaryhmän järjestelmämestarin, Osallistujat-osa-alueen osallistujapalveluiden mestareiden sekä Elämys-osa-alueen webmasterin kanssa, ja he voivat halutessaan muodostaa osa-alueiden rajapinnat ylittävän tiimin.

Pesti tarjoaa mahdollisuuden olla isona vaikuttajana nykyaikaisen partioleirin digipalveluiden tuottamisessa. Pestissä pääset tekemään ratkaisuja, joita todennäköisesti hyödynnetään partioleireillä myös Kajon jälkeen.

Tukenasi pestissä toimii mestariparisi lisäksi tiedonhallintapäällikkö, tiedonhallinta-asiantuntija sekä muu tiedonhallintaryhmä sekä osallistujapalveluiden ja viestinnän mestarit. Lisäksi SP:n tietohallinnon ja digiryhmän osaaminen on tukenasi.

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus

Pesti alkaa keväällä 2021 ja päättyy leirin jälkeen syyskuussa 2022.

Leirin valmisteluvaiheessa tiedonhallintaryhmän virtuaalisia kokouksia on noin kerran kuussa. Lisäksi pyritään pitämään vuodessa 1-2 päivä- tai iltaseminaaria (livenä tai etänä mahdollisuuksien mukaan).

Digipalveluiden tarvekartoitukseen ja digipalveluiden koordinointiin on hyvä varata keskimäärin 1-2 päivää kuukaudessa. Lisäksi on hyvä huomioida, että digipalvelumestarin pestiin liittyy paljon rajapintatehtäviä esimerkiksi osallistujien ja elämyksen kanssa, jolloin ajoittain voi olla tarve osallistua myös näiden osa-alueiden kokouksiin.

Tässä pestissä et välttämättä tarvitse laajaa aiempaa partiokokemusta, mutta sinulla olisi hyvä olla käsitys siitä, mitä partioleirillä yleensä tapahtuu. Laajaa partiokokemusta olennaisempaa on aiempi kokemus ja osaaminen digipalveluiden tarvekartoittamisesta ja asiakastarpeiden huomioimisesta digipalveluiden kehitystyössä. Lisäksi hyötyä on kokemuksesta digipalveluiden tuottamisen ja kilpailuttamisen parissa.

Vaadittava osaaminen/kokemus:
  • Kokemusta digipalveluiden tarpeiden kartoituksen johtamisesta ja erilaisten tarpeiden yhteensovittamisesta
  • Ymmärrys ohjelmisto-/sovellusprojektien erityspiirteistä ja niiden rajoitteista

Eduksi katsotaan
  • Kokemus digipalveluista partiossa
  • Hyvät verkostot tai verkostoitumiskyky digipalveluita tuottavien tahojen pariin
  • Taito johtaa ohjelmisto-/sovelluskehitystä tekeviä ihmisiä
  • Kokemusta sovellus- ja/tai ohjelmistokehityksestä

Lisätiedot

Lisätietoja pestistä antaa Kajon tiedonhallintapäällikkö Oona Pentala-Nikulainen (oona.pentala-nikulainen@partio.fi tai 050 466 5362)

Täytä hakemus