E-KP Globaalikasvatusjaoston puheenjohtaja

Globaalikasvatusjaoston puheenjohtaja vastaa piirin globaalikasvatuksen toteuttamisesta ja kehittämisestä yhdessä muun jaoston kanssa.

Pestin sisältö
•Globaalikasvatusjaoston toiminnan johtaminen (mm. jaoston kokousten valmistelu ja johtaminen sekä jaoston jäsenten pestaaminen ja tukeminen)
•Piirin tarjoaman globaalikasvatuksen kehittäminen
•Yhteydenpito lippukuntiin, piiriin ja keskusjärjestöön
•Piirin kasvatusryhmän kokouksiin osallistuminen (neljä kertaa vuodessa)
•Suomen Partiolaisten laajennetun KV-valiokunnan toimintaan osallistuminen

Vuonna 2022 globaalikasvatusjaoston tärkeimpänä tavoitteena on koota jaosto, luoda sille toimintatavat ja käynnistää sen toiminta. Globaalikasvatusjaoston puheenjohtajana pääset vaikuttamaan siihen, miltä globaalikasvatus näyttää Etelä-Karjalassa.

Pestissä sinua tukee piirin kasvatusryhmä, taitotoiminnasta vastaava hallituksen jäsen ja toimihenkilöt sekä Suomen Partiolaisten kansainvälisten yhteyksien valiokunta.

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus

Pestissä toimiminen edellyttää organisointi- ja yhteistyötaitoja sekä kykyä ideoida ja visioida tulevaa. Aiempi johtamiskokemus ja globaalikasvatuksen teemojen tunteminen katsotaan eduksi.

Lisätiedot

Pestiin voit hakea yksin tai yhdessä kaverin kanssa. Puheenjohtaja sitoutuu lähtökohtaisesti toimimaan pestissä kaksi vuotta (2022–2023).

Haku päättyy viimeistään 15.3. tai sopivien hakijoiden löydyttyä.

Jos jokin jäi mietityttämään, ota yhteyttä taitotoiminnasta vastaavaan hallituksen jäseneen: Otto Turunen / otto.turunen@partio.fi

Globaalikasvatus partiossa

Globaalikasvatuksen tavoite on tukea lasten ja nuorten kasvua vastuullisiksi, aktiivisiksi ja osaaviksi maailmankansalaisiksi pyrkien herättämään heissä halua rakentaa oikeudenmukaisempaa, yhdenvertaisempaa ja kestävämpää maailmaa. Globaalikasvatus toteutuu partiossa niin erilaisissa kansainvälisissä tapahtumissa kuin myös partio-ohjelmaan kuuluvissa aktiviteeteissa ja koulutuksissa.

Globaalikasvatuksen teemoja partiossa ovat
•kestävän kehityksen kasvatus,
•yhdenvertaisuuden kasvatus,
•tasa-arvokasvatus,
•rauhankasvatus,
•ihmisoikeuksien kasvatus,
•katsomuskasvatus,
•kansainvälisyyskasvatus sekä
•mediakasvatus silloin, kun sen teemojen aiheet käsittelevät maailmanlaajuisia ilmiöitä.

Täytä hakemus