E-KP Kasvuryhmän puheenjohtaja

Kasvuryhmän puheenjohtaja on käynnistämässä kasvuryhmän toimintaa yhdessä hallituksen jäsenten kanssa. Vuoden 2022 tärkein tavoite on koota kasvuryhmä, luoda sille toimintatavat ja käynnistää ryhmän toiminta. Pidemmällä tähtäimellä ryhmän tehtävänä on seurata aktiivisesti piirin jäsenmäärän kehitystä, tukea lippukuntia jäsenmäärän kasvattamisessa ja aikuisrekryssä sekä ideoida ja kehittää toimintaa, joka mahdollistaa piirin jäsenmäärän maltillisen kasvun. Ryhmä mahdollistaa jäsenkasvun kautta partioelämyksen yhä useammalle lapselle ja nuorelle - ja toisaalta entistä laadukkaamman toiminnan lippukunnissa suurempien ikäryhmien kautta.

Ryhmän puheenjohtaja johtaa ryhmän toimintaa, asettaa tavoitteita yhdessä hallituksen jäsenen kanssa, ideoi ryhmän toimintaa ja toteuttaa toimintaa yhdessä ryhmän kanssa. Ryhmä ja/tai sen puheenjohtaja tekee yhteistyötä muiden piirien kasvuluottisten kanssa ja osallistuu SP:n kasvuverkoston toimintaan.

Pestissä sinua tukee hallituksesta nimettävä vastuuhenkilö sekä toimihenkilö.

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus

Toivottavasti olet täysi-ikäinen ja PJ-kurssin käynyt.

Ennen kaikkea pestissä kaivataan innostusta ja visiota siitä, miten jäsenhankintaa saataisiin kehitettyä ja tuettua parhaalla mahdollisella tavalla.

Puheenjohtajan pestissä eduksi katsotaan kokemus aikuisryhmän johtamisesta. Hyvät yhteistyötaidot edesauttavat onnistumista.
Täytä hakemus