E-KP Monikulttuurisuusvastaava

Yksi partion strategian painopisteistä on tavoittaa paremmin kotikielenään muuta kuin suomea ja ruotsia puhuvia lapsia ja nuoria. Maahanmuuttajatoiminnasta vastaavana toimit osana kasvuryhmää keskittyen nimenomaisesti muunkielisten tavoittamiseen. Monet tällaisista lapsista ja nuorista puhuvat itse sujuvaa suomea, mutta vanhemmat välttämättä eivät. Niinpä pestiin kuuluu olennaisesti myös lippukunnille tarjottavan tuen koordinointi tällaisten vanhempien kohtaamisessa. Materiaaleja on, uskallusta ja tietoa välttämättä ei.

Painopiste on valtakunnallinen ja yhteistyö niin muiden piirien kuin SP:n luottisten kanssa on olennainen osa pestiä.

Pestiin voit hakea yksin tai yhdessä kaverin kanssa. Pestissä sinua tukee muu kasvuryhmä, kasvuryhmän puheenjohtaja, piirihallitus sekä toimihenkilöt.

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus

Pestissä vaaditaan kykyä ideoida ja visioida sekä innostaa. Ymmärrys monikulttuurisuudesta sekä kulttuurieroista on avuksi pestissä. Myös hyvät viestintätaidot uusien keskusteluyhteyksien luomiseksi auttavat.
Täytä hakemus