E-KP Piirinjohtaja

Piirinjohtaja vastaa piirin johtamisesta ja kehittämisestä, piirihallituksen johtamisesta ja työntekijätuen koordinoimisesta.

Piirinjohtaja toimii puheenjohtajana piirihallituksen ja työvaliokunnan kokouksissa ja valmistelee yhdessä työvaliokunnan kanssa kokoukset. Hän osallistuu yhteistyöhön muiden piirinjohtajien kanssa ja toimii tyypillisesti partioneuvoston jäsenenä tai varajäsenenä. Piirinjohtajan vastuulla on myös hoitaa piirin yhteiskuntasuhteita ja edunvalvontaa.

Piirinjohtajalla on keskeinen rooli myös työntekijätuen kehittämisessä ja hän osallistuu työntekijäpalveluihin liittyen ohjausryhmän ja koordinaatioryhmän kokouksiin ja toimii tiiviissä yhteistyössä henkilöstön kanssa.

Piirinjohtaja ja varajohtaja sopivat muilta osin työnjaosta ja jakavat toiminnanalojen seurantavastuut keskenään ja toimivat kyseisten toiminnanalojen hallitusjäsenten pesteaajina. Piirinjohtajan ja varajohtajan yhteiseen toimikenttään kuuluvat:

  • Operatiivinen johtaminen
  • Strateginen johtaminen
  • Toiminnan suunnittelu ja suunnitelman seuranta
  • Talouden suunnittelu ja seuranta yhteistyössä henkilöstön ja talouden kanssa
  • Hallinnon ja organisaation kehittäminen
  • Piirihallituksen jäsenten pestaus, perehdytys ja tuki
  • Piirin edustaminen
  • Suhdetoiminta keskusjärjestöön sekä muihin piireihin ja järjestöihin, lippukuntiin ja yhteistyökumppaneihin
  • Erilaiset muut toimet piirin kehittämisessä erilaisissa Suomen Partiolaisten ja piirin kehitysryhmissä
Pestissä tehdään paljon itsenäisesti ja yhdessä piirin varajohtajan kanssa. Lisäksi yhteistyötä tehdään vahvasti piirihallituksen ja partiotyöntekijöiden kanssa. Toimistolta on apuna etenkin hallinnon työntekijä, joka toimii myös piirihallituksen sihteerinä. Yksikseen ei siis tarvitse tätäkään hommaa tehdä! Piirinjohtajat tekevät myös sekä valtakunnallisesti että palvelualue B:n kesken yhteistyötä - vertaistukea ja vinkkejä on siis jaossa koko Suomen mitalta! Edellinen piirinjohtaja perehdyttää seuraajaansa tehtävään. Perehdytystä on luvassa myös Suomen Partiolaisilta.

Pesti on tekijälleen antoisa ja kehittävä vieden toki oman aikansa: 5-10 tunnilla viikossa tekee jo kuitenkin todella paljon. Lisäksi pestiin kuuluu sekä keväisin että syksyisin muutama viikonloppu erilaisia seminaareja ja tapahtumia: arvio on noin neljä viikonloppua sekä keväällä että syksyllä.

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus

Vaikka kaikkea ei tarvitse osata valmiiksi ja pesti kasvattaa tekijäänsä, on johtamiskokemuksesta, laajojen kokonaisuuksien hahmottamisesta ja hallitsemisesta, yhteistyötaidoista ja itsensä johtamisen taidoista tässä pestissä ehdottomasti hyötyä. Tärkeää on myös uskaltaa pyytää apua silloin, kun sitä tarvitsee. Partionjohtajan peruskurssi ja –jatkokurssi on hyvä olla suoritettuna, mutta ne eivät ole varsinaisia vaatimuksia piirinjohtajana toimimiseen. Esimerkiksi johtokolmikkopestissä toimiminen ja partion toiminnan tunteminen antavat hyvät valmiudet piirinjohtajan pestiin.

Lisätiedot

Piirinjohtaja Heini Jokinen heini.jokinen@partio.fi ja 050-4059424

Myös piirin toimintaohjesääntö ja piirin säännöt kuvaavat tehtävää tarkemmin

Ole yhteydessä nykyisiin piirihallituksen jäseniin tai täytä oheinen hakulomake ilmaistaksesi halukkuutesi toimia piirinjohtajana. Hakulomakkeen vastauksista kootaan ehdokasesittelyjä piirin viestintään. Hakulomakkeen kysymykset: 
1. Kuka olet ja mistä tulet
2. Kerro lyhyesti oman partiopolkusi pääkohdat
3. Miksi piirinjohtajan pesti kiinnostaa
4. Millainen on sinulle luonteva rooli ryhmässä

Varsinaisen valinnan tekee piirin syyskokous 30.11.2022. 

Täytä hakemus