E-KP Yhteiskuntasuhderyhmän puheenjohtaja

Yhteiskuntasuhderyhmän puheenjohtaja on käynnistämässä ryhmän toimintaa yhdessä hallituksen jäsenten kanssa. Vuoden 2022 tärkein tavoite on koota Y-suhderyhmä, luoda sille toimintatavat ja käynnistää ryhmän toiminta. Pidemmällä tähtäimellä ryhmän tehtävänä on kehittää ja toteuttaa piirin sidosryhmäyhteistyötä sekä yhteiskunnallista vaikuttamista yhdessä piirinjohtajien kanssa, tukea lippukuntia niiden sidosryhmäyhteistyössä sekä yhteiskunnallisen vaikuttamisen kasvattamisessa. Konkreettinen osa ryhmän työtä on erilaisiin vaaleihin liittyvä vaikuttaminen ja kampanjat. Ryhmälle kuuluu myös vastuullisuuden ja kumppanuuden teemat. Kestävästi partiossa ja Hiilineutraali partio 2030 sekä näihin liittyvä konkreettinen tekeminen kuuluvat ryhmälle.

Ryhmän puheenjohtaja johtaa ryhmän toimintaa, asettaa tavoitteita yhdessä hallituksen jäsenen kanssa, ideoi ryhmän toimintaa ja toteuttaa toimintaa yhdessä ryhmän kanssa. Ryhmä ja/tai sen puheenjohtaja tekee yhteistyötä muiden piirien yhteiskuntasuhdeluottisten kanssa ja osallistuu SP:n laajennetun Y-suhdevaliokunnan toimintaan.

Pestissä sinua tukee hallituksesta nimettävä vastuuhenkilö sekä toimihenkilö.

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus

Toivottavasti olet täysi-ikäinen ja PJ-kurssin käynyt.

Ennen kaikkea pestissä kaivataan innostusta ja visiota siitä, miten piirin yhteiskuntasuhdetyötä voidaan kehittää. Myös kiinnostus kestävän kehityksen teemoista on tarpeen.

Puheenjohtajan pestissä eduksi katsotaan kokemus aikuisryhmän johtamisesta. Hyvät yhteistyötaidot edesauttavat onnistumista.
Täytä hakemus