Euroopan Jamboree 2020 Puola: johtajapari Suomen joukkueenjohtajalle

Suomen joukkueenjohtajaksi on valittu Sakari Warro, avoinna oleva pesti on joukkueenjohtajapari

Pestin kuvaus:

 • SP:n virallisen leirimatkan järjestäminen Euroopan Jamboreelle Puolaan heinä-elokuussa 2020. Kohderyhmänä kaikki yli 14 vuotiaat partiolaiset, joukkueen koon odotetaan olevan yli 500 hlö. 
 • joukkueen johtoryhmän pestaaminen ja johtaminen
 • leirimatkan kokonaisuuden hallinta ja johtaminen

Mitä pestissä pääsee oppimaan:

 • projektiosaamista, suuren projektin johtamista
 • kansainvälisessä ympäristössä toimimista
 • yhteistyötaitoja

Millaisia johtamistaitoja pestissä pääsee harjoittelemaan:

 • organisointitaitoja (projektijohtaminen, tehtävien jakaminen, ideoiden käytäntöön saattaminen)
 • visiointitaitoja (ideointi, tavoitteiden asettaminen, muiden innostaminen)
 • vuorovaikutustaitoja (osallistaminen, palautteen antaminen ja vastaanottaminen, henkilöiden johtaminen)
 • itsensä johtamisen taitoja (ajankäyttö, elämänhallinta, itsensä motivointi)
 • tiimin johtamista

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus

 Mitä taitoja tai kokemusta tarvitaan:

 • kokemusta kokonaisuuksien johtamisesta (esim. aiempaa projektijohtajakokemusta)
 • kokemusta projektityöskentelystä
 • kansainvälisiä leirikokemuksia partiossa      
 • sujuvaa englannin kielen taitoa (suullinen & kirjallinen)
 • vuorovaikutustaitoja ja kykyä johtaa ihmisiä
 • organisointikykyä ja ajanhallintataitoja 
 • kykyä ottaa vastuuta ja omistajuutta projektista

Lisätiedot

Sakari Warro, joukkueenjohtaja (etunimi.sukunimi@partio.fi)

Lisätietoja leiristä: www.ej2020.org.

Täytä hakemus