Explo 2023 ViMa johtaja/johtajapari

Explo 2023 järjestetään 20.-22.10.2023. Explo kokoaa yhteen Suomen Partiolaisten samoajaikäiset viikonlopun ajaksi. Luvassa osallistujalle on yhdessä oivaltamista, omien vahvuuksien löytämistä, unohtumattomia hetkiä ja ennen kaikkea muiden samoajaikäisten kohtaamista. Odotamme tapahtumaan kahtatuhatta samoajaa. Tapahtuman osa-alueen johtajana kuulut Explon staabiin.

Pesti on etupainoitteinen eli suurin osa tehtävistäsi ajoittuu aikaan ennen tapahtumaa. Pesti vaatii sinulta aikaa viikottain ja staabin kokouksia pidetään vähintään kerran kuussa.

Viestintä- ja markkinointijohtaja (tai johtajapari) johtaa projektin viestintä- ja markkinointitiimiä. Tehtäviin kuuluu oman tiimin rekrytointi sekä yhteistyö SP:n ViMa-tiimin kanssa. Vastuullasi on tapahtuman viestinnän ja markkinoinnin suunnittelu ja toteutus.

ViMa tekee aktiivisesti yhteistyötä kaikkien projektin osapuolten kanssa. ViMan osa-alueita ovat sosiaalisen median eri kanavat, kuvaaminen, osallistujaviestintä, nettisivut ja projektin kumppanuudet yhteistyössä taloustiimin kanssa.

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus


Suoritettu PJPK

Hyötyä on YSP-koulutuksesta tai muusta vastaavasta

Näyttöä aikaisemmasta viestinnän ja markkinoinnin osaamisesta tai alan partioprojektista

Visio vastuullisesta johtamisesta


Pesti antaa sinulle:

Huikean partiokokemuksen

Rennon ja osaavan tiimin

Johtamiskokemusta kansallisen tason ikäkausitapahtumasta

Kokemusta partion sidosryhmien kanssa toimimisesta

Lisätiedot

Jos pestiä haetaan yhdessä parin kanssa, jättävät molemmat oman hakemuksen ja mainitsevat hakemuksessaan kenen kanssa pestiä hakevat. Hakijoita haastatellaan 29.8.-4.9. Päätöksistä ilmoitetaan heille henkilökohtaisesti. Liitteeksi voit laittaa partio-cv:si. Lisätietoja pestistä antavat tapahtuman johtajat jenna.kallio@partio.fi sekä anne.taljavaara-gore@partio.fi.  


Täytä hakemus