Finnjamboree Kajo 2022 Ikäkausikokemusmestari

Haemme kolmea mestaria muodostamaan ikäkausikokemustiimin kasvatuksen organisaatioon. Tiimin vastuulla on tarkastella Kajoa kasvattavana kokemuksena leirin kaikkien osa-alueiden näkökulmista ja leirikokemusta kokonaisuutena kohderyhmän eri ikäkausien näkökulmista. Tiimi tarjoaa tukea partiokasvatuksen toteutumiseen kullekin ikäkaudelle sopivalla tavalla niin ohjelmassa, osallistujien pesteissä kuin leiriarjessakin. Tiimi vastaa myös ohjelman määrän, sisällön ja aikataulujen tasapainon tarkastelusta osallistujan näkökulmasta. Ikäkausikokemusmestarina pääset aitiopaikalle leiriorganisaation sisälle näkemään, miten Kajo rakentuu, ja tekemään yhteistyötä leirin eri osa-alueiden kanssa.

Tiimin vastuulla on pitää tiiviisti yhteyttä muihin tiimeihin niin kasvatuksen kuin muiden osa-alueidenkin saralla. Henkilökohtaiset vastuualueet sovitaan tiimin kesken. Ikäkausikokemusmestarina sinulla ei ole omia johdettavia, vaan pääset tarjoamaan tietotaitoasi partiokasvatuksesta muiden tiimien tueksi. Tiimin tärkeimmät yhteistyökumppanit ovat leirin pestimestarit ja kasvatuksen osa-alueen muut tiimit.

Pesti alkaa helmikuussa 2021 ja päättyy leirin jälkeen syyskuussa 2022. Tiimin työskentely painottuu leiriä edeltävään aikaan ja tapahtuu pääasiassa Teamsin välityksellä. Osallistumista vaativia kokouksia voi olla useita kuukaudessa ja tiimi pitää 1-2 viikonlopputapaamista.

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus


Toivomme sinulta vankkaa osaamista ja käytännön kokemusta jonkin tai kaikkien leirin kolmen kohdeikäkauden partiokasvatuksesta ja jonkinlaista suurleirikokemusta. Pestissä on hyötyä hyvistä yhteistyö-ja vuorovaikutustaidoista sekä aiemmasta isossa organisaatiossa toimimisesta. Pesti vaatii uteliaisuutta ja kiinnostusta leirin muita osa-alueita kohtaan sekä sujuvaa yhteistyötä näiden kanssa. Pesti kehittää edellä mainittujen taitojen lisäksi kykyä hahmottaa asioita osana isompaa kokonaisuutta eli ns. metsän näkemistä puilta.

Täytä hakemus