Finnjamboree Kajo 2022 Ohjelmalaaksomestari Battle-laaksoon

Haemme viittä mestaria jakamaan vastuuta Battle-laakson toteuttamisesta leirille. Battle-laaksossa kisaillaan erilaisten tv-formaattien haasteiden parissa. Jos Selviytyjät, Suurmestari, Minuuttipeliä tai vaikka Onnenpyörä inspiroivat sinua, olet tervetullut messiin! Battle-laakso on yksi Kajon kuudesta ohjelmalaaksosta. Laaksoon osallistuu kuutena päivänä noin 2000 leiriläistä kerrallaan. Pestiin voi hakea yksin tai parin kanssa.

Mestaritiimi ja laaksopäälliköt yhdessä suunnittelevat, johtavat ja toteuttavat Battle-laakson sisällön ja tavat toimia. Työkaluina meillä on Kajon tavoitteet sekä partion kasvatustavoitteet. Yhdessä ideoidaan ja jalostetaan villeistä ideoista toimiva todellisuus.

Jokainen mestari vastaa viidesosasta laakson toimintapisteistä ja lisäksi yhdestä koko laaksoa koskevasta vastuualueesta. Yhteiset vastuualueet ovat HR (laakson tekijöiden rekrytoinnista, pestaamisesta ja työvuoroista vastaaminen), talous ja hankinnat, turvallisuus, vastuullisuus ja laaksoilme. Tärkein viiteryhmä on Battle-laakson mestaritiimi ja ihanat laaksopäälliköt. Lisäksi muiden laaksojen osa-aluevastaavat tukevat toisiaan vastuualueissaan. Kerro hakiessasi, mikä yhteinen osa-alue sinua kiinnostaisi!

Jokainen mestari johtaa omista kympeistä ja tekijöistä koottavaa tiimiä. Mestaripesti on johtamispesti, jossa kerrytät kokemusta tavoitteellisesta johtamisesta konkreettisen leirin eteen, toimimisesta laajassa vapaaehtoisorganisaatiossa ja monipuolisesta projektinhallinnasta ja -johtamisesta.

Ohjelmalaaksomestarin pesti on osa kasvatuksen osa-aluetta, joka tuottaa kasvatustavoitteisiin tähtäävää elämyksellistä tekemistä ja tukee partiolaisen yksilöllistä kasvua. Kasvatuksen osa-alueeseen kuuluvat ohjelmalaaksot, osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen, luotsaus ja ohjattu vapaa-aika sekä muu kasvatuksellinen ohjelma. Ohjelmalaaksopäälliköt tukevat mestareita pestissään.

Pesti alkaa helmikuussa 2021 ja päättyy leirin jälkeen syyskuussa 2022. Pesti edellyttää osallistumista laakson yhteisiin suunnittelupalavereihin Teamsissa noin kerran kuussa sekä viikonloppuseminaareihin kerran-kahdesti vuodessa. Lisäksi aikaa kuluu laakson suunnitteluun ja johtamiseen sekä oman vastuualueen edistämiseen muiden laaksojen kanssa sovitusti kokousten ulkopuolella. Pestissä toimitaan suomeksi.

Haluatko kysyä jotain? Ota ihmeessä yhteyttä:

Essi (040 8256282, essi.pankka@partio.fi) ja Anni (040 5697521, anni.tarvonen@partio.fi)

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus

Pestissä menestymisessä auttaa kokemus itsensä ja muiden johtamisesta. Hyötyä on sekä itsenäisen työskentelyn hallitsemisesta että rautaisista ryhmätyötaidoista. Tiimiin kaivataan hyviä tyyppejä erilaisilla taustoilla!

Laaksoa tehdessä pohditaan isojen ihmismäärien ja isojen visioiden sovittamista toisiinsa, joten hyödyksi on, jos sinulla on kokemusta henkilölogistiikasta, kestävistä rakennelmista, villien ideoiden toteuttamisesta metsäolosuhteissa tai suurleirien ohjelmista.

Täytä hakemus