Finnjamboree Kajo 2022 ohjelmalaaksomestari heureka-laaksoon

Haemme viittä mestaria ideoimaan ja toteuttamaan Heureka-laaksoa, joka on yksi kuudesta Kajon ohjelmalaaksosta. Laaksossa opitaan kestävän kehityksen tavoitteista muun muassa kestävää teollisuutta, innovaatioita ja infrastruktuureja sekä vastuullista kuluttamista. Toivotamme tervetulleeksi kaikki temppuilijat ja pähkähullut professorit, tämä laakso on teille!

Ohjelmalaaksoon osallistuu kuutena päivänä noin 2 000 osallistujaa kaikista leirin ikäkausista. Heureka-laakso tarjoaa osallistujille elämyksiä arkipäivän ilmiöistä ja tieteellisistä teorioista.

Mestarit yhdessä laaksopäälliköiden kanssa suunnittelevat ja johtavat laakson käytännön toiminnan suhteessa Kajon tavoitteisiin ja partion kasvatustavoitteisiin. Mestarit vievät laakson ideat käytäntöön ja vastaavat toiminnan toteutuksesta tiiminsä kanssa. Mestari vastaa yhdestä laakson osakokonaisuudesta, ja toimii laakson muiden mestarien kanssa tiiviissä yhteistyössä. Jokaiselle mestarille nimetään lisäksi vastuualue, jonka tehtäviä edistetään yhdessä muiden laaksojen osa-aluevastaavan kanssa. Yhteiset vastuualueet ovat HR (laakson tekijöiden rekrytoinnista, pestaamisesta ja työvuoroista vastaaminen), talous ja hankinnat, turvallisuus, vastuullisuus ja laaksoilme. Kerro hakiessasi, mikä yhteinen osa-alue sinua kiinnostaisi!

Mestarit johtavat kymppejä, jotka ovat laaksoon erikoistunut tiimi. Mestaripesti on johtamispesti, jossa kerrytät kokemusta tavoitteellisesta johtamisesta konkreettisen leirin eteen, toimimisesta laajassa vapaaehtoisorganisaatiossa ja monipuolisesta projektinhallinnasta ja -johtamisesta.

Ohjelmalaaksomestarin pesti on osa kasvatuksen osa-aluetta, joka tuottaa kasvatustavoitteisiin tähtäävää elämyksellistä tekemistä ja tukee partiolaisen yksilöllistä kasvua. Kasvatuksen osa-alueeseen kuuluvat ohjelmalaaksot, osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen, luotsaus ja ohjattu vapaa-aika sekä muu kasvatuksellinen ohjelma. Ohjelmalaaksopäälliköt tukevat mestareita pestissään.

Pesti alkaa helmikuussa 2021 ja päättyy leirin jälkeen syyskuussa 2022. Pesti edellyttää osallistumista laakson yhteisiin suunnittelupalavereihin Teamsissa noin kerran kuussa ja viikonloppuseminaareihin kerran-kahdesti vuodessa. Lisäksi aikaa kuluu laakson suunnitteluun ja johtamiseen sekä oman vastuualueen edistämiseen muiden laaksojen kanssa sovitusti kokousten ulkopuolella. Pestissä toimitaan suomeksi.


** Ole yhteydessä soittaen tai viestien, jos kaipaat lisää tietoa! Vastaamme mieluusti: Laura Hakala 040 5862 971 / Saila Karesniemi 040 9135 474 tai sähköpostit etunimi.sukunimi@partio.fi **

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus

Ohjelmalaaksomestarin tärkein tehtävä on toimia toteuttajana ja lähijohtajana kympeille. Pesti edellyttää aiempaa kokemusta johtamisesta ja ohjelman järjestämisestä suurelle joukolle. Toivomme, että sinulla on kokemusta siitä, miten luovat ja laveat ideat viedään käytäntöön. Toivomme, että olet harjaantunut itsesi johtamisessa ja että toimit luontevasti ryhmässä. Ideoiva luovuus, ongelmanratkaisukyky ja avoin viestintä auttavat pärjäämään pestissä. Pestissä saa hullutella, kokeilla ja oppia!

Johtamis- ja vapaaehtoisorganisaatiossa toimimisen kokemus ei ole välttämätöntä olla hankittu partiosta, mutta sen kasvatustavoitteisiin odotamme perehtymistä ja sitoutumista. Mestarien tiimi rekrytoidaan varmistaen tiimin riittävä partiokasvatuksellinen osaaminen. Kajolla tehdään parasta vapaaehtoistyötä, ja toivomme, että olet sitoutunut reiluun, tasapuoliseen ja mielekkääseen johtamiseen. Pestiin haetaan ensisijaisesti yksin, mutta myös parihakijat huomioidaan.

Etuna Heureka-laakson mestaripesteissä on erityinen kiinnostus ja/tai osaaminen fysiikan ja kemian osa-alueisiin.


Täytä hakemus