Finnjamboree Kajo 2022 Ohjelmalaaksomestari Rauhalaaksoon

Haemme viittä mestaria suunnittelemaan ja toteuttamaan rauhaan liittyvää ohjelmakokonaisuutta, joka on yksi kuudesta Kajon ohjelmalaaksosta. Jos asiasanat konfliktinratkaisu, päätöksenteko, salapoliisi, YK, kestävä kehitys, seikkailu tai oikeudenmukaisuus herättävät sinussa jotakin, olet mahdollisesti etsimämme henkilö! Tule kanssamme rakentamaan siltoja ja antamaan nuorille taitoja muuttaa maailmaa!

Ihmisten välisessä toiminnassa tulee aika ajoin vastaan riitoja ja konflikteja, jotka pitäisi ratkaista mahdollisimman rauhanomaisin keinoin ilman sen suurempia myllerryksiä. Miltä kuulostaisi, jos Evon metsiin rakennettaisiin roolipeli tai kisa, jossa jokainen pääsisi ratkaisemaan eteen tulevia pulmia omassa roolissaan? Jotakin tämänkaltaista Kajon Rauhalaakso voisi esimerkiksi pitää sisällään. Ohjelmalaaksoon osallistuu kuutena päivänä noin 2000 osallistujaa kaikista leirin ikäkausista.

Mestarit suunnittelevat ja johtavat ohjelmalaakson käytännön toiminnan yhdessä laaksopäällikön kanssa. Ohjenuorana toimivat Kajo-projektin tavoitteet, partion kasvatustavoitteet ja kansainväliset kestävän kehityksen tavoitteet. Mestarit maalaavat suurella pensselillä mutta saattavat myös villeimmätkin ideat käytäntöön yhdessä oman tiiminsä kanssa. Ohjelmalaaksomestari vastaa yhdestä laakson osakokonaisuudesta ja toimii laakson muiden mestareiden kanssa tiiviissä yhteistyössä. Jokaiselle mestarille nimetään lisäksi vastuualue, jonka tehtäviä edistetään yhdessä muiden laaksojen osa-aluevastaavien kanssa. Yhteiset vastuualueet ovat HR (laakson tekijöiden rekrytoinnista, pestaamisesta ja työvuoroista vastaaminen), talous ja hankinnat, turvallisuus, vastuullisuus ja laaksoilme. Kerro hakiessasi, mikä yhteinen osa-alue sinua kiinnostaisi!

Kajolla mestarit johtavat kymppejä, jotka ovat laaksoon erikoistunut tiimi. Suurtapahtuman mestaripesti on johtamistehtävä, jossa kerrytät kokemusta tavoitteellisesta johtamisesta konkreettisen tapahtuman eteen, toimimisesta laajassa vapaaehtoisorganisaatiossa ja monipuolisesta projektinhallinnasta ja -johtamisesta. Muutama kaverikin saattaa tarttua mukaan matkan varrelta!

Ohjelmalaaksomestarin pesti on osa kasvatuksen osa-aluetta, joka tuottaa kasvatustavoitteisiin tähtäävää elämyksellistä tekemistä ja tukee partiolaisen yksilöllistä kasvua. Kasvatuksen osa-alueeseen kuuluvat ohjelmalaaksot, osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen, luotsaus ja ohjattu vapaa-aika sekä muu kasvatuksellinen ohjelma. Pestaajana ohjelmalaaksopäällikkö tukee mestareita pestissään.

Pesti alkaa helmikuussa 2021 ja päättyy leirin jälkeen syyskuussa 2022. Pesti edellyttää osallistumista laakson yhteisiin suunnittelupalavereihin Teamsissa noin kerran kuussa ja viikonloppuseminaareihin kerran-kahdesti vuodessa. Lisäksi aikaa kuluu laakson suunnitteluun ja johtamiseen sekä oman vastuualueen edistämiseen muiden laaksojen kanssa sovitusti kokousten ulkopuolella. Pestissä toimitaan suomeksi.

Jos mikä tahansa askarruttaa, vetäise virtuaalihihasta ja ole yhteydessä laaksopäällikkö Nikoon! (niko.tamminen@partio.fi / 040 4116442)

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus

Pesti edellyttää aiempaa kokemusta johtamisesta ja kasvatuksellisen ohjelman järjestämisestä suuremmalle joukolle. Toivomme, että sinulla on intoa saattaa monenlaiset ideat käytäntöön, kykyä innostaa muut mukaan yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi ja halua oppia myös uutta. Toivomme, että työskentelet luontevasti ryhmässä ja hallitset viestinnän eri tahojen kanssa. Pidämme arvossa ongelmanratkaisukykyä ja halua kokeilla jotakin aivan uutta. Katsomme eduksi kiinnostuneisuuden ja/tai osaamisen yhteiskunnallisiin ja vuorovaikutuksen osa-alueisiin.

Kaikkea kokemusta ei tarvitse olla hankittu partiosta, mutta odotamme perehtyneisyyttä partio-ohjelmaan ja kasvatustavoitteisiin. Kajo on paras paikka tehdä vapaaehtoistyötä, mitä toivomme sinun edistävän johtajana reiluin ja tasapuolisin ottein.

Lisätiedot

Niko Tamminen
Ohjelmalaaksopäällikkö
puh. 040 4116442
niko.tamminen@partio.fi

Täytä hakemus