FiSScAkademin, stabsmedlem

FiSScAkademin ordnas för tredje gången år 2020 och vi söker nu stabsmedlemmar!
FiSScAkademin är ett evenemang som ordnas vartannat år för roverscouter och ledare och även till personer utan scoutbakgrund. Syftet med FiSScAkademin är skapa ett evenemang som erbjuder kompetenshöjande verksamhet för scoutledare och för samarbetsparter som kan gynnas av den utbildning vi erbjuder.
Evenemanget ska vara en blandning av ledarutbildning, seminarium och rekreation. Tidigare år har programmet bestått av olika workshops där programdragarna varit både utomstående och personer inom förbundet. Staben skapar innehållet utifrån styrelsen projektbeställning, och har därför möjligheten att vara kreativa och att tänka utanför scoutingens ramar! På lördag ordnas en chefsträff och på söndagen 25.10 ordnas förbundets höstmöte. 

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus

Det finns en färdig projektbeställing från FiSSc styrelse som beskriver de förväntningarna som finns på projektet. Stabens arbete leds av stabschefen. 

Som stabsmedlem förväntas du: 
  • Delta i alla möten (ca 1-2/månad) och aktivt arbete både självständigt och i grupp mellan mötena, deltagande under själva evenemanget 23-25.10 samt utvärderingsmöte efter evenemanget. Staben gör internt upp en ansvarsfördelning där du får bidra med just det du tycker är intressant. 
  • Nya idéer och tankar, samt en vilja att jobba för scoutingen och dess värderingar.  

Lisätiedot

Vad ger vi dig? 

  • Ett tidsbundet projekt där du får jobba i ett motiverat team med stöd av kanslipersonal.
  • En möjlighet att testa på hur det är att vara aktiv i förbundet och samtidigt få nya kontakter inom förbundet.
  • Möjlighet att vara med och förverkliga ett evenemang under utveckling som erbjuder insiktsfulla upplevelser för roverscouter och ledare. 
  • Personlig utveckling.
  • Stöd från ledarstödsgruppen.   

Har du frågor kontakta stabschef Alma Lüttge (alma.luttge(a)scout.fi)

Täytä hakemus