Förbundsläger 2020 bollplank, gruppmedlem

Bollplanket för förbundsläger 2020 har i uppgift att stöda, hjälpa och sparra lägercheferna i att nå lägrets målsättningar. Bollplanket bidrar med perspektiv och insikter som stöd för lägerledningens arbete. Bollplanket samarbetar med förbundsstyrelsen och lägerstaben, bollplanket fattar inga beslut om lägrets förverkligande och har ingen officiell styrande roll.

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus

Vi söker dig som: 

  • Har möjlighet till att vara tillräckligt väl insatt i arbetet för att kunna vara en verklig hjälp då staben önskar 
  • Kompetens inom till exempel ledarskap, projekthantering, målen för fostran och scoutprogrammet, scoutläger, strategi, resursering, HR frågor, tillgänglighet, aktuella teman inom scoutingen 

Tidsanvändning som uppdraget förutsätter: 
  • 4 möten i året med bollplanksgruppen (riktgivande) 
  • Deltagande i planeringshelger, stabsmöten, styrelsemöten och sparrningstillfällen enligt situation och bedömning Lisätiedot

Vad ger uppdraget dig? 

  • Du får bidra till att förbundslägret 2020 har de bästa förutsättningarna att bli så bra som möjligt 
  • Insyn i lägrets planering och målsättningar samt hur de förverkligas 
  • Möjlighet att dela med dig av din kunskap och kompetensTäytä hakemus