Förtroendevald i FiSSc – öppen ansökan

Öppen ansökan till förtroendevald:

Vill du engagera dig i FiSSc? Har du möjlighet att hjälpa till men vet inte riktigt med vad? Har du en hejdundrande idé som du skulle vilja utveckla inom FiSSc?

Via denna öppna ansökan kan du berätta för oss vad du är intresserad av och vad du vill bidra med. Om du är intresserad av ett uppdrag, är du redan kvalificerad. Ditt uppdrag kan du utföra från vilken hemort som helst.

Inom FiSSc jobbar vi i grupper eller mindre team. Grupperna ansvarar för olika delar av verksamheten. Via denna ansökan kan du anmäla intresse för att göra en insats i en specifik grupp eller delta i arbetet mer som en punktinsats. Som stöd har du FiSSc:s styrelse och anställda, samt övriga förtroendevalda.

Det finns många olika typer av uppdrag inom FiSSc. Du kan få ett uppdrag i någon av våra grupper eller få ett kortare projekt att arbeta med, beroende på dina svar i ansökan. Vårt arbete i grupperna pågår under hela året medan projektuppdrag kan uppstå när som helst under året. Berätta för oss om dina intressen, så hjälper vi dig att ta steget vidare och att hittar ett passande uppdrag åt dig.

Se här hur FiSSc är organiserat

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus

Vi förväntar oss att du:
 • deltar i gemensamma möten
 • svarar på e-post och andra meddelanden
 • använder Microsoft Teams i ditt uppdrag
 • bemöter andra på ett positivt och respektfullt sätt
 • har en vilja att utveckla verksamheten

Som förtroendevald har du rätt att bära FiSSc:s förbundshalsduk. När du bär FiSSc:s förbundshalsduk är du representant för hela förbundet. Med den insyn och påverkningsmöjligheten som kommer med uppdraget förväntas också att du talar och agerar ur ett FiSSc-perspektiv.

Lisätiedot

Vad ger vi dig? 

 • Personlig utveckling: allt från ledarskapsutveckling till andra kompetenser som du garanterat har nytta av i arbetslivet/studier
 • Möjlighet att skapa nätverk och knyta vänskapsband inom både förbundet och Finlands Scouter
 • Utbildning och introduktion till ditt uppdrag
 • Rätt att delta kostnadsfritt i vårsemi och eventuella övriga evenemang som stöder ditt uppdrag
 • Rätt att bära en förbundshalsduk
 • Rätt att få en mentor, läs mer om mentorprogrammet
 • En ypperlig chans att få en djupgående insyn i hur finlandssvensk scouting fungerar och hur det nationella scoutfältet är organiserat
 • Möjlighet att arbeta konkret för meningsfulla och givande scoutfrågor i Svenskfinland  

Täytä hakemus