Free Being Me 3 -projektivastaava tai -pari

Free Being Me on WAGGGS:n maailmanlaajuinen partion ohjelmaprojekti lasten ja nuorten positiivisen minäkuvan edistämiseksi.
Free Being Me:n tavoitteena on näyttää nuorille, että myönteinen minäkuva, kehonkuva ja itseluottamus saadaan arvostamalla omaa kehoa, vastustamalla sosiaalisia paineita ja auttamalla muita kehittämään parempaa minäkuvaa itsestä. Free Being Me –ohjelman osallistujat oppivat arvopohjaisia johtamistaitoja ja kokevat mahdolliseksi vaikuttaa paikallisiin ja maailmanlaajuisiin yhteisöihin.

Nyt etsimme henkilöä tai työparia vastaamaan Free Being Me -kampanjan kolmannen vaiheen jalkauttamisesta Suomeen. Suomen Partiolaiset osallistuu kampanjaan vuosina 2022-2024.

FBM-vastaavana huolehdit tiimisi kanssa ohjelman jalkautuksesta niin koulutusten, ohjelmamateriaalien kuin viestinnän kautta. Pesti on projektiluonteinen, eli etsimme nyt henkilöä/työparia käynnistämään hankkeen Suomessa ja johtamaan sitä kahden vuoden ajan. Mahdollisuus jatkaa pestissä kolmannen kampanjavuoden ajan on myös sovittavissa.
Projektiluonteisuus mahdollistaa niin omanlaisen pestin luomisen kuin oman ajankäytön mukaisen työskentelyn. Ajoittain työskentelyä on viikoittain enemmän ja ajoittain vähemmän.

Pestiä suositellaan paripestiksi. Pestiin tarjotaan perehdytys projektia tähän asti käynnistäneiltä, säännöllinen tuki sekä jatkuva sparrailu.

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus

Pesti ei vaadi ammattikasvattajan osaamista, tärkeintä on halu kehittää yhteisiä asioita sekä erityisesti tässä pestissä kyky maailmanlaajuisten materiaalien suomalaiseen kulttuuriin sovittaminen. Tuntemus partio-ohjelmasta on eduksi pestiä hoitaessa. Lisäksi pesti edellyttää kommunikointia englannin kielellä. Täytä hakemus