Hankintamestari, Finnjamboree Kajo 2022

Kajon Tavara & Toimitus eli siis hankinta, logistiikka, varasto ja jälleenmyynti ovat nyt tehtävinä sijoitettu yhteen Resurssien organisaation alle. Tehokas yhteistyö edellä mainittujen eri osa-alueiden välillä on oleellinen osa leirin toteuttamista ja tavoitteena on, että jo hankintoja suunniteltaessa mietitään tavaroiden kulku tehokkaasti leiriprojektin aikana aina jälleenmyyntiin saakka. "Tällä leirillä eivät pienet puupallot ole hukassa."

Tässä pestissä saat kokemusta ison projektin hankinnoista: pääset vastaamaan leirin hankinnoista sekä kokoamaan ja johtamaan hankkijoista koostuvaa hankintaosastoa (2-3 henkilöä). Johdat hankintaprosessin suunnittelua ja sen koordinointia sekä toimit tiiviissä yhteistyössä leirin projektitoimiston kanssa.

Vastuullasi on Kajon tavaroiden ja palveluiden keskitetyt hankinnat ja hajautettujen hankintojen tietojen kerääminen, hankintalupien myöntäminen sekä tilauksien ja reklamaatioiden käsittely.

Työskentelet vahvassa yhteistyössä Kajon Tavara & Toimituksen muiden mestareiden ja asiantuntijoiden sekä Kajon projektitoimiston kanssa. Saat tukea pestiisi Kajon Tavara & Toimituksen päälliköiltä sekä Kajoa varten palkatulta projektitoimiston henkilöstöltä.


Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus

Ymmärrät isoja kokonaisuuksia, olet tarkka ja vastuullinen sekä omaat can do –asiakaspalveluasenteen. Aiemmasta projektiosaamisesta partiossa tai työelämässä sekä alan kokemuksesta on hyötyä pestissä toimimisessa.

Pestiin kuuluu osallistuminen Kajon Tavara & Toimituksen ryhmän sekä oman johdettavan hankintaosaston Teams palavereihin 1-2 kertaa kuussa sekä ryhmän viikonloppuseminaareihin 2-3 kertaa vuodessa. Talvella ja keväällä 2022 jalkaudut tiimisi kanssa kouluttamaan hankintojen prosessia muulle organisaatiolle. Lisäksi aikaa kuluu suunnitteluun ja oman tiimin johtamiseen kokousten ulkopuolella.

Pesti alkaa helmikuussa 2021 ja päättyy leirin jälkeen syys-lokakuussa 2022. Pestiin kuuluu leirielämä esiraksalta purkuleirin loppuun.


Lisätiedot

Kiinnostuitko? Mikäli jäi avoimia kysymyksiä, niin jutellaan tarkemmin. Lisätietoja antaa Kajon Tavara & Toimituksen päälliköt Mervi Varis (mervi.varis@partio.fi 0404872246) ja Petteri Lavikko(petteri.lavikko@partio.fi 05062700).

Täytä hakemus