Hile 2022 – Elämyslaakson pesti – Lumisotamestari

Hile 2022 on Järvi-Suomen, Lapin ja Pohjanmaan partiopiirien yhteinen talvileiri. Puolen Suomen talvijamboree kokoaa yhteen noin 1 500 osallistujaa.

Pesti sisältää suunnittelua ja käytännön toteutusta. Laakso on jaettu neljään eri osaan, lumisota, jääohjelma, metsäohjelma ja frisbeegolf. Tässä pestissä haetaan sopivaa henkilöä lumisodan puolelle joka tarkoittaa lumisotaan tarvittavien vehkeiden (katapulttien) ja järjestelyjen hoitaminen, sekä leirillä turvallisuuden vahtiminen. Kiinnostaako sinua katapulttien rakennus ja mönkijän järjestäminen? Tässä sinulle oiva pesti, jolla voit antaa nuorille mainion elämyksen yhteistyöstä. Yksin ei suinkaan tarvitse pestiä olla tekemässä, vaan apua ja tukea saa koko pestin ajan. Olisi hyötyä jos sinulla on EA-kurssi suoritettu.

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus

Pestissä tarvittavat taidot:
• Oma aloitteisuus
• Yhteistyökyky
• Suunnittelukyky
• Pystyt pitämään hauskanpidon ja turvallisuuden tasapainossa

Taidot, joita pestissä voit oppia:
• Organisointitaitoja
• Itsestään johtajana
• Toimimaan paineen alla

Lisätiedot

Laaksopäällikkö (elämyslaakso) Kikke Klaver, kikke.klaver@partio.fi

Täytä hakemus