Hile 2022 – Leirilääkinnän päällikköpari

Hile 2022 on Järvi-Suomen, Lapin ja Pohjanmaan partiopiirien yhteinen talvileiri, joka järjestetään keväällä 2022. Puolen Suomen talvijamboree kokoaa yhteen noin 1 500 osallistujaa.

Leirilääkinnän päälliköt vastaavat leirilääkinnän suunnittelusta ja toteutuksesta. Turvallisuusjohtajien avustuksella pestaatte leirilääkintään turvallisuusvaatimusten mukaisen tiimin. Päälliköiden vastuulla on kirjoittaa turvallisuussuunnitelmaan leirilääkinnän osio.

Pesti alkaa 8/2020 ja päättyy 8/2022 kun loppuraportit on palautettu. Pestistä kirjoitetaan pestitodistus.

Tähän dokumenttiin tutustumalla saat hyvän kuvan tehtävän sisällöstä.
https://www.partio.fi/wp-content/uploads/2020/03/Piirileirilääkinnän-opas.pdf

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus

Leirilääkinnän päällikön pestiin haetaan lääkäri + hoitaja -paria. Pestiä voi hakea yksin tai parin kanssa. Pestiin voidaan pestata myös kaksi lääkäriä. Molemmilla päälliköillä olisi hyvä olla aikaisempaa kokemusta leirilääkinnästä.

Lisätiedot

Turvallisuusjohtaja Päivi Lahtinen, paivi.lahtinen@partio.fi

Täytä hakemus