Hile 2022 – Samoajapestimestari

Hile 2022 on Järvi-Suomen, Lapin ja Pohjanmaan partiopiirien yhteinen talvileiri, joka järjestetään keväällä 2022. Puolen Suomen talvijamboree kokoaa yhteen noin 1 500 osallistujaa.

Resurssin osa-alue hakee samoajapestimestaria vastaamaan leirillä pesteissä toimivista samoajista. Samoajapestimestarin tehtäviin kuuluu samoajapestien koordinointi ennen leiriä eli samoajan kokoisten pestien löytäminen eri leirin osa-alueilta. Samoajapestimestari suunnittelee ja toteuttaa samoajien pestihaun ennen leiriä ja tukee pestissä toimivia samoajia leirin aikana samoajien omien luotsien kanssa.

Samoajat ovat tulevaisuuden johtajia ja on tärkeää, että he saavat positiivisen kokemuksen leiripesteistä. Tässä pestissä sinulla on mahdollisuus olla varmistamassa samoajille onnistunut leirikokemus pestissä.

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus

Pestissä tarvittavat taidot:

  • Tuntemusta samoajaikäisistä nuorista
  • Hyvät organisointi- ja atk-taidot
  • Innostavan viestinnän tekeminen nuorille


Taidot, joita pestissä voit oppia:

  • Pääsee perehtymään koko leirin kaikkiin eri osa-alueisiin ja pesteihin
  • Nuorten ohjaaminen ja motivoiminen

Lisätiedot

Juha Hämäläinen, juha.hamalainen@partio.fi

Täytä hakemus