Hile 2022 – Toimistomestari

Hile 2022 on Järvi-Suomen, Lapin ja Pohjanmaan partiopiirien yhteinen talvileiri, joka järjestetään keväällä 2022. Puolen Suomen talvijamboree kokoaa yhteen noin 1 500 osallistujaa.

Resurssin osa-alue hakee yhtä toimistomestaria vastaamaan toimimaan vuoroesihenkilönä leiritoimistossa ja leirin tilannekeskuksessa. Toimisto vastaa leirirekisterin ylläpitämisestä, toimiston asiakaspalvelutehtävistä ja löytötavaroista. Lisäksi toimiston yhteydessä toimii tilannekeskus, joka vastaa leirin yleiskuvan ylläpitämisestä ja tiedonvälityksestä yhdessä viestinnän kanssa.

Toimistomestari tukee päälliköitä suunnittelussa ja perehtyy pestiinsä ennakkoon mm. osallistumalla tiimin kokouksiin. Leirillä mestari vastaa toimiston toiminnasta päälliköiden kanssa.

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus

• Aiempaa projekti- ja johtamiskokemusta.
• Iloista asiakaspalvelu mieltä.
• Halua selvittää asioita ja oppia uutta.
• Vähintään hyvää tai kohtalaista englannin kielitaitoa.

Taidot, joita pestissä voit oppia:
• Kokemusta suurleirin tekemisestä, erityisesti talviolosuhteissa.
• Johtajuus- ja organisointitaitoja.

Lisätiedot

Jukka Hellsten, jukka.hellsten@partio.fi tai Miikael Saksman, miikael.saksman@partio.fi

Täytä hakemus