HP Kilpailujaoston puheenjohtaja

Kilpailujaoston puheenjohtajan vastuulla on piirin kilpailutoiminnan organisointi.

Puheenjohtaja valmistelee kilpailujaoston kokoukset ja lähettää jäsenille esityslistan etukäteen. Jaosto kokoontuu tarpeen mukaan noin 3 kk välein, kokousajoista ja–paikoista voidaan sopia yhdessä neuvotellen, myös etäosallistuminen on mahdollista. Puheenjohtaja myös osallistuu piirin kasvatusryhmän kokouksiin noin1 krt/kk sekä muihin mahdollisiin erityisempiin kokouksiin. Puheenjohtaja vastaa kilpailujaoston asioiden esittelystä kasvatusryhmän kokouksissa ja toimii linkkinä ryhmän ja jaoston välillä. Puheenjohtaja vastaa myös kilpailujen järjestämistä tukevien koulutusten organisoinnista. Hänen ei välttämättä tarvitse toimia näiden kurssien johtajana.

Puheenjohtaja on mukana työstämässä piirin tähtikarttaa järjestelyvuorojen osalta yhdessä ohjelmaryhmän puheenjohtajan sekä Partiotoimiston työntekijän kanssa.

Pestin pituus on 2 vuotta. Kilpailujaoston puheenjohtajan tukena on kasvatusryhmän puheenjohtaja sekä Partiotoimiston työntekijä, joka auttaa käytännön järjestelyissä.


Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus

Kilpailujaoston puheenjohtajalta odotetaan kiinnostusta kilpailutoimintaa kohtaan, kokemusta partiotaitokilpailuista järjestäjänä ja kilpailijana, sekä sitoutumista jaoston toimintaan.

Lisätiedot

Maija Aasla, kilpailujaosto
0407713165

anna-maija.aasla@partio.fi

Simo Soininen, kilpailujaosto

0458844558
simo.soininen@taer.fi

Sara Heinonen, ohjelmakoordinaattori, Partiotoimisto
0503110917
sara.heinonen@partio.fi

Täytä hakemus