HP Kohu 2023 staabin jäsen

Etsimme Hämeen Partiopiirin Kohu 2023 samoajaleirille staabia!

Kohu 2023 järjestetään 8.-11.6.2023 Iso Kirjassa Keuruulla. Kohu on Hämeen Partiopiirin perinteinen samoajaleiri, joka kokoaa yhteen piirinsamoajaikäiset neljän päivän ajaksi. Luvassa osallistujalle on yhdessä tekemistä, unohtumattomia hetkiä ja ennen kaikkea muiden samoajaikäisten kohtaamista. Tällä kertaa Kohun teemana on "yhtä juhlaa" eli leirin aikana vietetään juhlia joulusta juhannukseen ja vapusta halloweeniin. Odotamme tapahtumaan kahtasataa samoajaa. Tapahtuman osa-alueen johtajana kuulut Kohun staabiin. Hakuaika pesteihin päättyy 2.10.

Kohun staabiin etsitään seuraavia tekijöitä:


Kohu 2023 ViMa johtaja/johtajapari


Viestintä- ja markkinointijohtajana (tai johtajaparina) vastaat leirin viestinnästä ja markkinoinnista ja johtaa projektin viestintä- ja markkinointitiimiä. Tehtäviin kuuluu oman tiimin rekrytointi sekä mahdollinen yhteistyö HP:n ViMa-tiimin kanssa. Vastuullasi on leirin viestinnän ja markkinoinninsuunnittelu ja toteutus.

ViMa tekee aktiivisesti yhteistyötä kaikkien projektinosapuolten kanssa. ViMan osa-alueita ovat Kohun visuaalinen ilme, sosiaalisenmedian eri kanavat, kuvaaminen, osallistujaviestintä, nettisivut ja projektinkumppanuudet yhteistyössä muiden vastuualueiden kanssa.


Kohu 2023 Ohjelmajohtaja/johtajapari


Ohjelmajohtajana tai johtajaparina pääset rekrytoimaan oman tiimisi, suunnittelemaan innostavaa, kehittävää ja samoajien ikäkausi huomioonottavaa leiriohjelmaa yhdessä tiimisi kanssa. Ohjelman tehtävänä on luoda leirinohjelma, sisältäen ohjelmalaaksot, yhteiset ohjelmat ja muu leirin aikana tapahtuva ohjelma.

Ohjelmajohtaja(t) toimii tiiviissä yhteistyössä kaikkien muiden osa-alueiden johtajien kanssa.


Kohu 2023 Talousjohtaja tai johtajapari


Talousjohtaja (tai johtajapari) on vastuussa projektin budjetista, hankinnoista ja niiden koordinoimisesta ja kumppanuuksista yhteistyössä ViMan ja muiden osa-alueiden kanssa. Talousjohtaja tai johtajapari tekee tiivistä yhteistyötä HP:n kasvatuksesta vastaavan työntekijän kanssa. Tehtävään kuuluu myös tarvittaessa oman tiimin jäsenten rekrytointi.


Kohu 2023 Turvallisuusjohtaja tai johtajapari


Turvallisuusjohtajan (tai johtajaparin) tehtävänä on mahdollistaa oman tiiminsä kanssa tapahtuman sujuvuus ja osallistujien sekä tekijöiden hyvinvointi tapahtumassa. Johtaja rekrytoi oman tiiminsä, jossa toimii järjestyksenvalvonnan, henkisen hyvinvoinnin, nuorisotyön sekä viranomaisyhteistyön osaajia.


Kohu 2023 Huoltojohtaja tai johtajapari


Huoltojohtaja vastaa oman tiiminsä rekrytoinnista ja leirin fasiliteettien sekä palveluiden suunnittelusta sekä toteuttamisesta. Huoltojohtajavastaa ja tukee siinä, että eri osa-alueilla on tarvittavat fasiliteetit käytössään leirialueella. Osa-alue toimii yhteistyössä muiden osa-alueiden, erityisesti turvan, talouden ja ohjelman kanssa. Myös leirin logistiikka on huoltojohtajanvastuulla.

---

Staabipestit ovat etupainotteisia, eli suurin osa tehtävistäsi ajoittuu aikaan ennen tapahtumaa. Pesti vaatii sinulta aikaa viikoittain ja staabin kokouksia pidetään noin kerran kuussa.

Pesti antaa sinulle:

 • Huikean partiokokemuksen
 • Rennon ja osaavan tiimin
 • Johtamiskokemusta piiritason ikäkausileiristä

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus

Kohu 2023 ViMa johtaja/johtajapari

 • Suoritettu PJPK
 • Hyötyä on YSP-koulutuksesta tai muusta vastaavasta
 • Aiempi viestinnän ja markkinoinnin osaaminen tai halu oppia niistä lisää

Kohu 2023 Ohjelmajohtaja/johtajapari

 • Suoritettu PJPK
 • Aikaisempi osaaminen ohjelman järjestämisestä isolle joukolle tai halu oppia siitä lisää
 • Visio teeman mukaisesta ohjelmasta
 • Samoajaohjelman ja -ikäkauden tuntemus

Kohu 2023 Talousjohtaja tai johtajapari

 • Suoritettu PJPK
 • Budjetointiosaamista tai halu oppia siitä lisää
 • Kykyä hallita isojakin kokonaisuuksia

Kohu 2023 Turvallisuusjohtaja tai johtajapari

 • Suoritettu PJPK
 • Kokemusta partiotapahtuman ensiapu-, viranomais- ja järjestyksenvalvontatarpeista tai halu oppia niistä lisää
 • Samoajaikäisten nuorten ymmärtäminen
Kohu 2023 Huoltojohtaja tai johtajapari
 • Suoritettu PJPK
 • Aiempi kokemus tapahtumien palveluiden järjestämisestä tai halu oppia siitä lisää
 • Isojen kokonaisuuksien organisointi ja hallinta

Lisätiedot

Ilmoita hakemuksessa, mihin staabipestiin olet hakemassa.

Jos pestiä haetaan yhdessä parin kanssa, jättävät molemmat oman hakemuksen ja mainitsevat hakemuksessaan kenen kanssa pestiä hakevat. Hakijoita haastatellaan lokakuun alussa. Päätöksistä ilmoitetaan heille henkilökohtaisesti. Liitteeksi voit laittaa partio-cv:si. Lisätietoja pestistä antavat tapahtuman johtajat jaana.rothovius@partio.fi ja silja.salmela@partio.fi


Täytä hakemus