HP Markkinointijaoston jäsen

Markkinointijaoston jäsenenä pääset suunnittelemaan ja toteuttamaan Hämeen Partiopiirin markkinointitapahtumia ja -viestintää.

Markkinointijaoston jäsenen pestissä keskeisenä tehtävänä on markkinointitapahtumien organisointi sekä lippukuntien markkinointitoimenpiteiden tukeminen.
  • Pesti on hyvä mahdollisuus päästä tekemään oppimaan uutta markkinoinnista, projekteista sekä kehittämään piirin markkinointitoimenpiteitä. Pestiin kuuluvat tehtävät:
  • Osallistuminen markkinointijaoston kokouksiin (2–4 krt vuodessa) sekä viestintäryhmän yhteisiin kesäkokoukseen sekä joulukokoukseen. Markkinointijaoston omiin kokouksiin voi osallistua myös etänä. Kokouksien lisäksi tapahtumien suunnittelut, palaverit ja projektit vievät aikaa.
  • Markkinointitempausten suunnittelu ja toteutus.
  • Jokaiselle piirin markkinointitapahtumalle ja -kampanjalle nimetään jaostosta oma vastuuhenkilönsä tai projektiryhmänsä, joka vastaa tapahtuman/kampanjan järjestämisestä.
  • Osallistuminen vähintään yhteen markkinointitempaukseen oman vastuutapahtuman lisäksi.
  • Markkinointijaoston jäsenet voivat halutessaan toimia myös kouluttajina jaoston järjestämissä viestinnän alaisissa koulutuksissa.
  • Markkinointijaoston jäsenet voivat osallistua Hämeen Partiopiirin luottamushenkilöille tarkoitettuihin tapahtumiin, kuten luottispäivään ja luottisseminaariin.
Pesti kestää lähtökohtaisesti 2 vuotta. Pestissä tukea saa markkinointijaoston puheenjohtajalta sekä piirin viestinnän ja markkinoinnin suunnittelijalta. Piirin luottistapaamisissa tutustutaan toisiin luottiksiin, kouluttaudutaan ja suunnitellaan yhdessä tulevaa toimintaa. Lisäksi pestissä on oikeutettu osallistumaan piirin kustantamana pestiä tukevaan koulutukseen.

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus

Markkinointijaoston puheenjohtajalta odotetaan kiinnostusta markkinointia ja viestintää kohtaan, kokemusta markkinoinnista ainakin jonkun verran sekä sitoutumista jaoston toimintaan ja piirin markkinoinnin kehittämiseen.

Lisätiedot

Roosa Mäntyneva, roosa.mantyneva@partio.fi

Täytä hakemus