HP Somettaja

Sometiimin jäsenenä (somettajana) pääset suunnittelemaan ja toteuttamaan Hämeen Partiopiirin somekanavien sisältöjä sekä sosiaalisen median viestintää.

Sometiimin jäsenen pestissä keskeisinä tehtävinä on:
Osallistuminen sometiimin kokouksiin (2-4 krt/vuosi) sekä viestintäryhmän yhteisiin kesä- ja joulukokouksin (2 krt/vuosi).
Piirin sosiaalisen median (Facebook, Instagram, YouTube) suunnittelu, sisällöntuotanto ja päivittäminen yhdessä muun tiimin kanssa.
Sometiimin jäsenillä on omat vastuuviikot. Näiden viikkojen ajan on vastuussa lippukuntien ja muiden partiotilien päivityksiin reagoimisesta sekä sovittujen sisältöjen päivittämisestä.

Pesti kestää lähtökohtaisesti 2 vuotta. Pestissä tukea saa sometiimin puheenjohtajilta sekä piirin viestinnän ja markkinoinnin suunnittelijalta. Piirin luottistapaamisissa tutustutaan toisiin luottiksiin, kouluttaudutaan ja suunnitellaan yhdessä tulevaa toimintaa. Lisäksi pestissä on oikeutettu osallistumaan piirin kustantamana pestiä tukevaan koulutukseen.

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus

Sometiimin jäseneltä odotetaan kiinnostusta sosiaalisen median sisältöihin, trendeihin ja siellä viestimistä kohtaan. Kokemusta ei ole pakko olla, tässä pestissä oppii kaiken tarvittavan, jos intoa löytyy. Lisäksi pesti edellyttää sitoutumista jaoston toimintaan ja piirin sosiaalisen median kanavien kehittämiseen.

Lisätiedot

Anna Parkkomäki, anna.parkkomaki@partio.fi
Senja Tallbacka, senja.tallbacka@partio.fi

Täytä hakemus