Huollon ajojärjestely expertti Finnjamboree Kajo 2022 (3kpl)

Ajojärjestelyexpertti toimii logistiikan ajojärjestelijöiden apuna ja suorana välikätenä palveluiden HuTeRa:n ja ajojärjestelijöiden välillä tukien kumpaakin osa-aluetta. Tässä pestissä katsotaan eduksi ajojärjestely kokemus. Ominaisuuksia joita sinulta odotetaan: looginen päättelykyky, yhteistyökyky, paineen sietokyky, organisaatiokyky.

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus

Tiedät miten nopeasti pienkuormaajalla pystyy liikkumaan Evon leirialueella, kuinka nopeasti vanerinipun siirtää 38metriä, ymmärrät kun sanotaan että 63A kaapelin veto jussikatokselta Jeon katokselle miten pitkän aikaa vie ja mikä on paras kone tähän, tai 42mm putki kolme kelaa pitkin maastoa miten pitkä aika ja mikä on paras työkalu.
Täytä hakemus