Ilmastoekspertti, Finnjamboree Kajo2022

Työskenteletkö tai opiskeletko ympäristö- ja ilmastoasioiden parissa, ja haluaisit hyödyntää osaamistasi myös Partiossa? Hallitsetko ympäristövastuullisuuden perusteet ja motivoidut ilmastonmuutoksen ja ympäristökriisin hillinnästä omassa arjessa? Tässä on sinulle pesti, jossa pääset edistämään kunnianhimoista ilmastotyötä Kajolla!

Haemme ilmastoeksperttiä suunnittelemaan Kajon ympäristövastuullisuutta erityisesti ilmastonmuutoksen hillinnän osalta. Ilmastoekspertin tehtävänä on ilmasto- ja ympäristönäkökulmien tarkastelu ja suunnittelu muun muassa seuraavissa kokonaisuuksissa:

  • Kumppanuudet ja niiden ympäristövastuukriteerit (liikennevalomalli)
  • Hankinnat, niiden ilmastovaikutukset ja ympäristövastuukriteerit
  • Kajon muu sisäinen ympäristövastuullisuus ja siihen liittyvät tehtävät

Ilmastoekspertti toimii Kajon omana sisäisenä asiantuntijana Resurssit-osa-alueen alla. Ilmastoeksperttinä tuet tarvittaessa myös muita osa-alueita ja niiden päätöksentekoa ilmasto- ja ympäristöasioihin liittyvissä toimissa. Sinun tehtävänäsi on myös pitää huoli siitä, että Kajo toimii keulakuvana partion hiilineutraaliisuusstrategialle.

Ilmastoeksperttinä pääset mukaan suunnittelemaan ja toteuttamaan vastuullisuuden liikennevalomallia, jolla kumppanuuksien vastuullisuutta johdetaan Kajolla. Liikennevalomallin kehitystä johtaa liikennevalomestari, joka on myös lähijohtajasi Kajolla.

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus

Edellytämme kiinnostusta ja perehtyneisyyttä ympäristö- ja ilmastoasioihin sekä kykyä itsenäiseen tiedonhankintaan. Aiempi työkokemus tai osaaminen esimerkiksi hiilijalanjälki-, yritysvastuu-, luonnon monimuotoisuus- tai kiertotalousasioista on pestissä eduksi, mutta hyvällä asenteella ja motivaatiolla pääsee jo pitkälle!

Pestiin kuuluu osallistuminen vastuullisuus- ja kumppanuusryhmän Teams-palavereihin kerran kuussa sekä viikonloppuseminaareihin kaksi kertaa vuodessa. Lisäksi aikaa kuluu suunnitteluun ja omaan itsenäiseen työhön kokousten ulkopuolella leiriä kohti enenevissä määrin.

Pesti alkaa helmikuussa 2021 ja päättyy leirin jälkeen syys-lokakuussa 2022.

Lisätiedot

Lisätietoja antavat vastuullisuus- ja kumppanuuspäälliköt Lotta Kuuteri ja Paavo Tertsunen:
lotta.kuuteri@partio.fi
paavo.tertsunen@partio.fi

Täytä hakemus