Internationella teamet, medlem

Det internationella teamet leds av den programgruppsmedlem som ansvarar för internationell verksamhet.

Medlemmarna i teamet ansvarar tillsammans med den internationellt ansvariga för att vi har en överblick på de internationella satsningar som Finlands Scouter ordnar.

Teamet hjälps åt med att förverkliga aktuella internationella satsningar inom FiSSc, vilket år 2022 är åtminstone:
- stödmaterial för och synliggörande och marknadsföring av JOTA-JOTI (Jamboree on the air och Jamboree on the internet)
- stöd till kårerna (framförallt roverscouterna) att ordna internationella projekt
- marknadsföring av internationella läger och utbildningar.

Du arbetar alltså som en del av internationella teamet som är ett team under programgruppen, och stöder vid behov de andra teammedlemmarna i deras uppdrag, och får såklart också själv stöd i ditt uppdrag av de andra teammedlemmarna.

Uppdragets längd: 1 år i taget. Du får gärna vara med flera år om du vill.

Uppdraget kräver (i tid):
Möten vid behov, självständigt arbete mellan mötena; i medeltal ca 1 kväll per månad.

Utöver gruppens egna träffar är det bra om du kan delta i träffar som är gemensamma för alla FiSSc:s förtroendevalda (Närmast vårseminarium ett veckoslut i januari, samt scoutledarträffarna på våren och hösten).

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus

Vad förväntar vi oss av dig?
•Intresse av att ta del av scoutrörelsens internationella arbete
•Möjligheten att ställa upp på förstärkta utskottens möten två gånger per år
•Ett genuint intresse av att stöda kårer i frågor som handlar om internationell scouting
•Ett spelöga för att se vilka satsningar vi kan arbeta kring
Vad ger vi dig?
•Möjligheten att utveckla förbundets internationella arbete, och få kårerna intresserade av internationell scouting.
•Möjligheten att delta på intressanta seminarier och/eller utbildningar som stöder arbetet.
•Personlig utveckling
•Nya kontakter inom förbundet, och inom Finlands Scouter.
•Stöd från trion i uppdraget, och från den övriga gruppen för att komma in i arbetet i egen takt.
Täytä hakemus