J-SP Kasvatusryhmän puheenjohtaja

Kasvatusryhmän puheenjohtaja johtaa yhdessä kasvatusministerin kanssa kasvatuksen toiminnanalaa, johon kuuluu ikäkausijaostot sekä meripartio-, katsomuskasvatus-, kansainvälisyys-, kisa-, erätaito- ja perhepartiojaosto. Lisää jaostojen toiminnasta voit lukea täältä: https://jarvisuomi.partio.fi/jarvi-suomen-partiolaiset/toiminnanalat/partiokasvatus/ Kasvatusryhmän puheenjohtaja tekee myös tiivistä yhteistyöstä muiden toiminnanalojen puheenjohtajien ja kasvatuskoordinaattorin kanssa.

Kasvatusryhmän puheenjohtaja johtaa puhetta kasvatusryhmän kokouksissa ja kokousten välillä huolehtii yhdessä kasvatusministerin kanssa, että toiminnanalat pyörät pyörivät. Ministeri ja kasvatusryhmän puheenjohtaja jakavat toiminnanalan tehtäviä keskenään, mutta paljon tehdään myös yhdessä. Kasvatus toiminnanalana vastaa partiokasvatuksen sisällöstä, arvioinnista ja kehittämisestä piirissämme ja järjestää ohjelmatapahtumia sekä partio-ohjelman koulutuksia, kuten veneenohjaajakursseja ja ryhmänohjaajankoulutuksia.

Osana pestiä pääsee osallistumaan Suomen Partiolaisten laajennettuun kasvatusvaliokuntaan eli vaikuttamaan myös valtakunnallisella tasolla partiokasvatukseen. Partion strategian jalkauttaminen on osa kasvatusryhmän toimintaa. Pestissä pääsee siis toimimaan partiokasvatuksen ytimessä hyvien tekijöiden kanssa ja mm. johtamaan toiminnanalan toiminnansuunnitteluprosessia.

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus

Kasvatusryhmän puheenjohtajalta odotetaan sitoutumista pestiin, kykyä pitää useita lankoja hyppysissään kerralla, visiointitaitoja ja osaamista partio-ohjelmasta. Ennen kaikkea eduksi katsotaan kokemus erilaisten ryhmien johtamisesta. Pesti kuitenkin opettaa tekijäänsä, joten voit hyvin hakea pestiin, vaikkei nämä kaikki taidot vielä aivan hallussa olisikaan!

Lisätiedot

Käytännössä kasvatusryhmän puheenjohtaja:

- Tekee tiivistä yhteistyötä kasvatusministerin ja kasvatuskoordinaattorin kanssa

- Johtaa kasvatusryhmää ministerin kanssa

- Johtaa puhetta kasvatusryhmän kokouksissa (kokouksia n. 1/kk)

- Osallistuu toiminnanalojen puheenjohtajien kokouksiin ja muuhun yhteiseen työskentelyyn (kokouksia n. 1/kk)

- Osallistuu Suomen Partiolaisten laajennetun kasvatusvaliokunnan kokouksiin ja työskentelyyn (2 kokousta/vuosi)

- Tarvittaessa pestaa kasvatusryhmään tekijöitä

- Osallistuu piirin yhteiseen työskentelyyn, kuten toiminnansuunnitteluprosessiin ja johtaa kasvatusryhmää osallistumaan piirin yhteiseen työskentelyyn


Lisätietoja pestistä antaa Reetta Suonpää (reetta.suonpää@partio.fi)

Täytä hakemus