J-SP Moninaisuusryhmän puheenjohtaja

Ovatko normikriittisen ajattelun lisääminen sekä osallistumisen esteiden poistaminen sinulle tärkeitä teemoja? Haluatko edistää yhdenvertaisuutta partiossa? Jos vastasit toiseen tai molempiin kysymyksistä kyllä, pesti piirin moninaisuusryhmässä on juuri sinua varten.

Moninaisuusryhmä toimii avoimuuden ja erilaisuusosaamisen lähettiläänä muun muassa sisupartion, monikulttuurisuuden sekä seksuaalisen tasavertaisuuden osalta, edistäen myös sitä, että partioon on mahdollista osallistua sosiaalisesta perhetaustasta riippumatta. Moninaisuusryhmä on vastavoima kiusaamiselle ja syrjinnälle.

Moninaisuusryhmän puheenjohtajana pääset johtamaan piirin kaksi vuotta toiminutta moninaisuusryhmää, toiminnan suunnittelua ja kehittämistä sekä vaikuttamaan siihen, miten moninaisuuteen liittyvät asiat tuoda osaksi piirin ja lippukuntien toimintaa. Moninaisuusryhmä toimii osana piirin lippukuntatuen toiminnanalaa ja puheenjohtaja tekee tiivistä yhteistyötä lippukuntatuen alla toimivan alueryhmän puheenjohtajan kanssa.

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus

Tietämys moninaisuudesta katsotaan eduksi, mutta tärkeintä on kiinnostus moninaisuusasioita kohtaa, tekemisen halu sekä positiivinen ja motivoitunut asenne.

Lisätiedot

Matilda Hamara
Lippukuntatuesta vastaava hallituksen jäsen
matilda.hamara@partio.fi
040 552 5287

Täytä hakemus