J-SP Piirileirinjohtaja (yksin tai parin kanssa)

Uitto, Suunta, Kosmos, Ryske… ole tekemässä ja päättämässä seuraavasta piirileiristä! Järvi-Suomen Partiolaisten 5. piirileiri pidetään vuonna 2024. Leirille etsitään nyt johtajaparia! Pestiin voi hakea valmiin parin kanssa tai yksin. Jos haet pestiin parin kanssa, kerro hakemuksessa kenen kanssa haet pestiä tai tehkää yhteinen hakemus, jossa mainitsette molempien hakijoiden nimet ja lippukunnat.

Leirinjohtajat johtavat piirileiriprojektin toteutumisen alusta loppuun, käytännössä siis leirin tavoitteiden luomisesta aina projektin loppuraportin palauttamiseen asti. Leirinjohtajat pestaavat piirileirin johtoryhmän eli staabin, joka johtaa yhteistyössä leirin kaikkia osa-alueita. Leirinjohtajilla ja staabilla on tarvittaessa oikeus täydentää kokoonpanoaan projektin edetessä.

Leirinjohtajien pestiesihenkilönä toimii piirinjohtaja tai muu hallituksen jäsen. Tukena pestissä on piirinjohdon lisäksi toimisto ja projektin ohjausryhmä.

Pestin vaatima ajankäyttö vaihtelee projektin vaiheiden mukaan. Keskimäärin pesti vaatii aikaa 2-3 päivänä viikossa sekä viikonloppuja. Leirinjohto käy mm. Markkinoimassa tapahtumaa piirin erilaisissa tapahtumissa.

Itsenäisen suunnittelun, tekemisen ja staabin kanssa kokoustamisen lisäksi leirinjohtajapari osallistuu leirin ohjausryhmän kokouksiin. Ohjausryhmä kokoustaa säännöllisesti projektin eri vaiheiden vaatiman tahdin mukaan.

Pesti alkaa syksyllä 2022, kunhan pestikeskustelu on käyty ja päättyy syksyn 2024 aikana projektin päättämiseen.

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus

Edellisellä J-SP:n piirileirillä Ryskeellä oli yli 2000 osallistujaa - leirinjohtajalla onkin hyvä olla kokemusta laajojen kokonaisuuksien hallinnasta ja erilaisista projekteista. Leirinjohtajalla tulee olla käytynä partiojohtajan peruskurssi tai ainakin olla hallussa kurssia vastaavat taidot eli mm. osaamista partiosta, johtamisesta, turvallisuudesta, partiomenetelmästä ja partion kasvatustavoitteista. Tarvittavaa osaamista on voinut kertyä esimerkiksi johtokolmikkopestistä, pestistä piiri- tai alueleirillä, partiotaitokisojen järjestämisestä tai esimerkiksi valtakunnallisista projekteista.

Leirinjohtajilla ja leiriprojektilla on käytettävissään partion sähköisiä työkaluja. Kokemus asioiden hoitamisesta etänä, sähköisestä dokumentoinnista ja pilvipalveluiden tuntemuksesta on eduksi.

Lisätiedot

Kysyttävää? Ota rohkeasti yhteyttä piirinjohtaja Siiriin, siiri.niinivirta(at)partio.fi, 050 4066289

Täytä hakemus