J-SP Valmentaja

Valmentajan pestiin kuuluu tukea piirin lippukuntien johtokolmikoita ja muuta johtajistoa. Johtokolmikoita tuetaan ongelmatilanteiden ratkaisemisessa, toiminnan johtamisessa sekä kehittämisessä. Valmentaja välittää tietoa piirin ja lippukuntien välillä. Valmentajan pestiin kuuluu johtokolmikoiden kontaktoiminen, parveilujen järjestäminen yhdessä muiden valmentajien ja järjestökoordinaattoreiden kanssa sekä Laadun portaat -työkalun käyttäminen lippukuntavierailuilla.

Valmentajat osallistuvat lippukuntatuen kuukausittaisiin työstöihin, jotka tapahtuvat etätapaamisina arki-iltoina. Pesti vaatii aktiivista osallistumista näihin yhteisiin tapaamisiin. Pestissä pääset myös toimimaan osana valtakunnallista valmentajaverkostoa, josta saa tukea ja ajankohtaista tietoa valmentamisesta. Yhteisten työstöjen lisäksi pestiin kuuluu itsenäistä työskentelyä, kuten lippukuntien kontaktointia, lippukuntavierailuja ja valmennusohjelmiin osallistumista. Lippukuntavierailuja järjestetään koko piirin alueella sekä etäyhteyksin. Pestiin kuuluu tarvittaessa matkustus lippukuntien luokse.

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus

Kokemus partiojohtajana, lippukunnan johtotehtävistä ja tietämys johtokolmikkopesteistä ovat eduksi, mutta tärkeintä on kiinnostus lippukuntien tukemiseen, tekemisen halu sekä positiivinen ja motivoitunut asenne. Saat pestiisi tarvittavan koulutuksen pestin alussa.

Pestin vaatiman ajan määrittely on haasteellista, koska jokaisella on omanlaiset tavat työskennellä. Karkeasti arvioituna pesti vaatii noin 5 tuntia kuukaudessa ja lisäksi viikonlopputapahtumia noin joka toinen kuukausi.

Työskentely tapahtuu suurilta osin Teams-alustalla. Alustan käyttöön saa tarvittaessa tukea pestin alussa.

Lisätiedot

Matilda Hamara
Lippukuntatuen ministeri
matilda.hamara@partio.fi

Täytä hakemus