J-SP Vapaaehtoistuesta vastaava hallituksen jäsen

Vapaaehtoistuki vastaa koulutusjärjestelmän mukaisien koulutuksien järjestämisestä piirin alueella, tukee ja ohjaa turvallisuusasioissa sekä antaa vapaaehtoisille eväitä pestissä jaksamisessa ja kehittymisessä. Vapaaehtoistuen ministerin tehtävänä on osallistua aktiivisesti yhteiseen hallitustyöskentelyyn ja johtaa vapaaehtoistuen toiminnanalaa, jossa on tällä hetkellä kolme jaostoa: turvallisuusjaosto, koulutusjaosto ja mentorointijaosto. Jokaisella jaostolla on oma puheenjohtaja, joiden toimintaa vapaaehtoistuen ministeri ohjaa.

Vapaaehtoistuen ministerin vastuulla on mm.:
-varmistaa laadukas toiminta vapaaehtoistuen jaostoissa ja huolehtia toiminnansuunnittelusta ja budjetoinnista sekä suunnitellun toiminnan laadukkaasta toteuttamisesta ja seurannasta yhdessä jaostojen puheenjohtajien kanssa
-pestata vapaehtoistuen jaostojen puheenjohtajat
-varmistaa partion koulutusjärjestelmän mukaisten koulutuksien toteutuminen piirin alueella yhdessä koulutusohjaajien kanssa
-ylläpitää yhteistyötä muiden toiminnanalojen sekä piirin työntekijöiden kanssa yhdessä vapaaehtoistuenryhmän puheenjohtajan kanssa
-toimia linkkinä piirin ja keskusjärjestön välillä vapaaehtoistuen asioissa, ylläpitää yhteyttä SP:n koulutusryhmään ja turvallisuusverkostoon, sekä osallistua SP:n laajennetun vapaaehtoistuenvaliokunnan toimintaan
-vakiinnuttaa ja kehittää vapaaehtoistuen vastuulla olevaa toimintaa piirin alueella

Tukena sinulla on pestissäsi toiminnanalasi muut tekijät, piirihallitus ja partiotoimihenkilöt piiritoimistoilla.

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus

Vapaaehtoistuesta vastaava ministeri tarvitsee pestireppuunsa paljon iloista mieltä, rohkeutta tarttua toimeen sekä pilkettä silmäkulmaan.

Ajallisesti pesti vie parista tunnista muutamaan tuntia viikkoon. Keväällä ja syksyllä piirin toiminta on aktiivisempaa, kesäaikaan rauhallisempaa. Piirihallitus kokoustaa noin 10 kertaa vuoteen ja pestiin liittyviä viikonloppuja on arviolta noin neljä keväällä, yksi kesäaikaan ja neljä syksyllä.

Ministeripestissä johdat sekä itseäsi että muita ja ministerin pestissä tarvitaan yhteistyö- ja kommunikointitaitoja. Partionjohtajan peruskoulutus, kokemus johtamistehtävistä ja organisoinnista sekä osaaminen vapaaehtoistuen parissa katsotaan eduksi. Tarvittavaa kokemusta on voinut kertyä esimerkiksi pestijohtajan, valmentajan tai luotsin pestistä, kouluttamisesta tai jostain projektista.

Lisätiedot

Piirin varajohtaja Miksu Saksman, miikael.saksman(at)partio.fi, vapaaehtoistuen ministeri Jonna Karppanen, jonna.karppanen(at)partio.fi

Puhelinnumerot saa tarvittaessa pyytämällä piiritoimistoilta

Pestiin asetutaan ehdolle ottamalla yhteyttä piirin varajohtajaan miikael.saksman(at)partio.fi. Varsinaisen valinnan hallituksen jäsenistä tekee piirin syyskokous 31.10.2021

Täytä hakemus