J-SP:n ansiomerkkitoimikunnan jäsen

Ansiomerkkitoimikunnanjäsen toimii osana piirin ansiomerkkitoimikuntaa.

Ansiomerkkitoimikunta käsittelee piirin lippukuntien tekemät ansiomerkkiehdotukset, joko myöntämällä ansiomerkit tai puoltamalla keskusjärjestön (SP:n) ansiomerkit, vastaa piirin ansiomerkkisääntöjen ja muistamis- ja palkitsemisohjeen päivittämisestä ja muutostarpeista. 

Ansiomerkkitoimikunta huolehtii lippukuntien osaamisesta ansiomerkkiasioissa järjestämällä koulutuksia ja perehdytystä lippukuntien johtajille.

Ansiomerkkitoimikunta tukee lippukuntia yhdessä työntekijän kanssa ansiomerkkiehdotusten tekemisessä.

Ansiomerkkitoimikunta tekee esitykset piirin muistamisohjeen mukaisesti piirihallitukselle – Vuoden tulokas, Luottotyyppi, Innostava Lippukunnanjohtaja – tunnustuksen saajista.Ansiomerkkitoimikunta sopii sisäisesti tehtäviensä työnjaosta ansiomerkkitoimikunnan jäsenten kesken tarkoitusmukaisuutta noudattaen.

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus

Ansiomerkkitoimikunnanjäseneltä vaaditaan partiojohtajan valtakirjaa sekä Turvallisesti yhdessä –koulutus. Lisäksi kokemus ansiomerkkien hakemisesta katsotaan eduksi. Tehtävässä vaaditaan laajaa partionarvopohjan, partiomenetelmän ja lippukunta / piiritason toiminnan tuntemista. Ko-Gi kurssinsuorittamisestakaan ei ole haittaa.

Sitoutumista 4-6 skype kokoukseen, joissa käsitellään lippukuntien ja piirin tekemät ansiomerkkiehdotukset. keskimäärin kokous kestää noin 1,2-2 h. (lisäksi aikaa menee ennen kokousta noin 1 h. ansiomerkkiehdotuksiin tutusmisiin) ja 1-3 kokoukseen, joissa käsitellään ajankohtaisia asioita ansiomerkkitoimintaan liittyen.

Lisätiedot

Haemme ansiomerkkitoimikuntaan useampaa jäsentä. Sinun ei tarvitse olla olla täydellinen, vaan me otamme toimikuntaan myös uusia jäseniä kasvamaan tähän tehtävään eli jörjestmme sinulle, sinun tarvitsemasi oppimispolun ansiomerkki käsittelyyn.

Pesti alkaa sopimuksen mukaan, kevään 2019 aikana.

Täytä hakemus