Järjestyksenvalvoja tai turvalainen Finnjambore Kajo 2022

Haemme Turvan tekijöitä järjestyksenvalvojiksi ja turvalaisiksi.

Kajon Turva on osa Turvallisuuden kokonaisuutta ja Palvelun osa-aluetta. Turva päivystää leirialueella ympärivuorokautisesti ja tavoitteenamme on olla aktiivisesti tukemassa turvallisen Finnjamboreen toteuttamista. Ylläpidämme turvallisuutta ja ennaltaehkäisemme onnettomuuksia. Olemme ystävällinen ja osaava joukko partiolaisia, jotka ovat hymyssä suin valmiita auttamaan kanssa partiolaisia pienemmistä havereista aina vakavampiinkin sattumuksiin. Olemme läsnä siellä missä muutkin – valmiina auttamaan, neuvomaan ja opastamaan, sekä tarvittaessa tarttumaan toimeen, jotta kaikille taattaisiin turvallinen leirikokemus.

Turvan tekijäpestissä pääset tutustumaan ja toimimaan koko leirialueella. Lisäksi pääset tekemään yhteistyötä monien eri rajapintatahojen kanssa. Saat mahdollisuuden nähdä leirin alusta loppuun sen rakentamisesta aina purkamiseen asti – niin auringon paahteessa kuin kuunloistossakin, sillä Turva valvoo ympärivuorokautisesti, jotta muiden ei tarvitsisi. Turvallisen leirin toteuttaminen on kriittisimpiä tavoitteita partiotapahtumalle, ja Turvan tekijäpestissä pääset konkreettisesti vaikuttamaan tämän tavoitteen saavuttamiseen.

Jos yllä oleva kuvaus osui ja arvopohjamme kolahti, saatat olla hakemamme henkilö!

Turvan tekijän pestillä on sekä leiriä edeltäviä että leirinaikaisia tehtävä. Ennen leiriä osallistut Turvan vuorokymppien ja muiden työvuorosi tekijöiden kanssa Turvan koulutus- ja ryhmäytymistapahtumiin, jotka järjestetään pääsääntöisesti etänä. Leirillä osallistut vuorokymppien johtamana muun vuorosikanssa leirin järjestyksenvalvonnan ja Turvan tehtävien toteuttamiseen. Vuorosi koko on noin parikymmentä tekijää.

Vuoron aikana toteutetaan järjestyksenvalvontaa, jonka lakisääteisenä tavoitteena on mm. ylläpitää turvallisuutta ja ennaltaehkäistä onnettomuuksia. Vuoronaikaista arkea on esimerkiksi kulunvalvonta leiriporteilla, ennakoiva partiointi leirialueella ja turvallisuuspoikkeamien havaitseminen, niiden korjaaminen ja niistä raportoiminen, yhteisohjelmien sujuvien siirtymisten varmistaminen, erilaisten määräaikaistehtävien suorittaminen sekä tietty hyvän mielen levittäminen ympäri leirialuetta.

Odotamme, että Turvan tekijä osallistuu koko leirille viimeisestä raksapäivästä alkaen. Rakennus- ja purkuleireille osallistuminen on erittäin suotavaa. Pesti alkaa keväällä 2021 ja päättyy syksyllä 2022.


Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus

Edellytämme Turvan järjestyksenvalvojalta voimassa olevaa järjestyksenvalvojaksi hyväksymistä. Koulutamme tarvittaessa ennen leiriä muutamia järjestyksenvalvojan koulutuksia (ks. tarkemmin alla!). Turvassa löytyy myös pestejä kortittomille turvalaisille – meitä yhdistää yhteinen halu olla hyödyksi ja mahdollistaa leirin häiriötön toteutuminen. Jos sinulla ei vielä ole järjestyksenvalvojan peruskoulutusta suoritettuna, ilmaise pestiä hakiessasi halukkuutesi osallistua sellaiselle ennen leiriä.

Aiempi kokemus järjestyksenvalvojana toimimisesta työelämässä tai partiotapahtumissa katsotaan pestissä menestymisen kannalta merkittäväksi eduksi. Turvallisuusalan ammatillinen koulutus sekä muu järjestyksenvalvontaan tai turvallisuuden toimialaan liittyvä koulutus ja työkokemus katsotaan myös eduksi.

Olet asiakaspalveluhenkinen ja tulet toimeen erilaisten ihmisten parissa. Haluat osaltasi auttaa ja olla mukana mahdollistamassa häiriötöntä ja turvallista partioleiriä. Olet joustava, mutta sinulla ei mene sormi suuhun, kun on tarve tarttua toimeen. Olet ratkaisukeskeinen. Osaat toimia tehtävässä niin, että toiminta on tarkoituksenmukaista ja partioleirille sovitettua. Et pelkää kommunikoida vieraskielisten partiolaisten kanssa. Suomen kielen taito on pestissä välttämätön. Vähintään englanninkielen välttävästä taitamisesta on hyötyä petissä toimimisesta, ja kaikki kielitaito on plussaa.

Turvan tekijäpestiä voi hakea erittäin mielellään kaverin kanssa tai valmiina ryhmänä. Jos sinulla siis on jo sopiva porukka, jonka haluaisit samaan vuoroon rinnallesi tekemään turvallista partiotapahtumaa, kertokaa siitä hakemuksessa! Huomioimme hakemukset niin, että pestattavat Turvan tekijät toimisivat lähtökohtaisesti samassa vuorossa.

Jos opiskelet turvallisuusalan perustutkintoa tai vastaavaa ammatillista tutkintoa, ja opinnoissasi on ajankohtaista suorittaa ammatillisen osaamisen näyttökoe järjestyksenvalvonnasta tai muusta tapahtumaturvallisuuden aiheesta, Kajo voi olla otollinen tilaisuus tähän! Näyttökokeista voidaan sopia erikseen ja se vaatii yhteistyötä oman oppilaitoksen kanssa. Jos tilanteesi on tällainen, ilmoitathan siitä pestaamisvaiheessa.


Lisätiedot

Ei korttia? Ei ongelmaa! Osallistu Kajon järjestyksenvalvojan perus- tai kertauskoulutuksiin! 

Järjestyksenvalvojan peruskoulutus, 40ot 

- 11.-13.3. ja 25.-27.3.2022

- Tampereella 

- 100% läsnäolovelvollisuus

Järjestyksenvalvojan kertauskoulutus, 8ot 

- 9.4.202

- Tampereella 

- 100% läsnäolovelvollisuus

Täytä hakemus