Opinnäytetöiden koordinoija

Ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen partioaiheisia opinnäytetöitä valmistuu vuosittain 10-15 kappaletta. Partio haluaa olla mukana tukemassa opinnäytetöiden tekijöitä aiheen valinnasta valmistuneen työn kiittämiseen.

Opinnäytetöitä koordinoi kanssasi työntekijöistä nuorisoalan osaamiskeskus Kentaurin asiantuntija ja tiedonhallinnan asiantuntija Suomen Partiolaisten toimistola.

Koordinointi tapahtuu kuukauden tai parin välein järjestettävinä tapaamisina.

Opinnäytetöiden koordinoijana kuulut Suomen Partiolaisten Tutkimus- ja kehitysryhmään.

https://www.partio.fi/nyt/opinnaytetyot/


Pestin tarkempi sisältö:
  • Ylläpitää tilannekuvaa opinnäytetöiden etenemisestä.
  • Tarjota opinnäytetöiden aiheita oppilaitoksille (kysyntää valmiille case studyille)
  • Pitää yhteyttä opinnäytetöiden tekijöihin
  • Tarjota tukea, työkaluja, neuvoja ja tsemppiä työn tekijöille, esim. auttaa aiheen valinnassa, tarjota yhteys partion asiantuntijaverkostoon, empiiriseen aineistoon tai valmistuneisiin tutkimuksiin
  • Koordinoida opinnäytetöiden tekijöitä toimimaan yhdessä

Pestin pituus:
1-2 vuotta

Vapaaehtoisen roolit, joissa pestissä toimitaan:
Osaaja (tarjoaa partion käyttöön aikaansa ja osaamistaan)

Tutkimus- ja kehitysryhmä
Tutkimus- ja kehitysryhmä avustaa resurssiensa puitteissa partioaiheisen tutkimuksen tekijöitä ja nimeää tarvittaessa työlle ohjaajan järjestön sisältä sekä tarjoaa puitteet kyselytutkimuksille. Tutkimus- ja kehitysryhmä on vapaaehtoisista koostuva asiantuntijaryhmä, jonka tehtävänä on edistää tiedolla johtamista ja kokeilukulttuuria partiossa. Ryhmä koordinoi, toteuttaa ja tukee järjestön piirissä tehtäviä tutkimushankkeita, kehittää järjestön analytiikkaa sekä auttaa kehittämään järjestön toimintaa ketterämmäksi ja nopeammin kehittyväksi.

Ryhmän tehtäviin kuuluu esimerkiksi toimintaympäristön muutosten seuraaminen ja analysointi, partiotiedon kerääminen ja analysointi, strategian toteutumisen arviointi sekä eri päätöksenteko- ja toimeenpanoelinten sparraaminen kootun tiedon perusteella. Partion tutkimus- ja kehitysryhmä on asiantuntijaelin, joka tuottaa tietoa ja kehitysehdotuksia partion johtamisen tueksi.

Lisätiedot

Yhteydenotot ja lisätiedot pestaajalta:
Tiedonhallinnan asiantuntija Aapo Kiilunen 09 88651126, aapo.kiilunen@partio.fi
Tutkimus- ja kehitysryhmän puheenjohtaja Samuli Bergman, samuli.bergman@partio.fi

Täytä hakemus