Johtajahuollon saunakymppi Finnjamboree Kajo 2022

Pestin kuvaus

Saunakymppi vastaa laadukkaan ja elämyksellisen johtajahuollon saunojen toiminnasta, puhtaanapidosta, ja palvelun organisoinnista. Tekijän vastuulla on vastata saunojen ja pesutilojen jatkuvasta palvelun tarjonnasta ja tilojen puhtaanapidosta. Saunakymppi vastaa saunojen ja pesutilojen rakentamisesta yhdessä tiiminsä kanssa. Jokaisella aikuisella ja vaeltajalla tulisi olla mahdollisuus ladata akkuja ja saada omaa johtajaohjelmaa, jossa saunat ja toimivat pesutilat toimivat osana kokonaiselämystä ja hyvinvoinnin ylläpitoa.

Pestin kesto: 9/2021–12/2022

Pestin edellyttämä ajankäyttö: johtajahuollon kympit osallistuvat HR:n kokouksiin kerran kuukaudessa (Teams) ja suunnittelevat itse oman tiiminsä ajankäytön. Keväälle toivomme yhtä live- tapaamista HR:n mestareille ja kympeille.

Lisätietoja Johtajahuoltopäällikkö Juha Jiivee Virtanen tai Marja-Leena Räsä Räsänen 0400137733 tai ml.rasanen@gmail.com


Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus

Pestin vaatimukset

Toivomme saunakympiltä aktiivisuutta, sosiaalisia taitoja ja yhteistyökykyä sekä kykyä rakentaa ja rakennuttaa sauna- ja pesutilat koko johtajakuntaa palveleviksi. Saunakymppi toteuttaa saunojen käytön tiedottamisen yhdessä johtajahuollon tiedottamisesta vastaavan kanssa. Toivomme aiempaa kokemusta tekniikan partioprojekteista. Sosiaaliset taidot, hyvät viestintätaidot ja digitaaliset taidot ovat pestissä suotavia.

Täytä hakemus