Johtajahuoltomestari, Finnjamboree Kajo 2022

Johtajahuoltomestari vastaa laadukkaan ja elämyksellisen johtajahuollon järjestämisestä Kajolle.Jokaisella aikuisella ja vaeltajalla tulisi olla mahdollisuus ladata akkuja ja saada omaa johtajaohjelmaa. Johtajahuolto toimii tiiviissä yhteistyössä johtajakahvilan kanssa, jolla on omat mestarinsa. Johtajahuolto vastaa arviolta 6000 aikuisen ja vaeltajan huoltamisesta ja tämän takia pestiin haetaan kahta henkilöä. Voit hakea yksin tai parina.

Johtajahuolto on osa HR-ryhmää, johon kuuluvat myös pestaus, kiittäminen sekä varavoimapalvelut. Johtajahuolto muodostaa kiittämisen kanssa tiiviin yhteistyötiimin. Johtajahuoltomestarit johtavat johtajahuoltotiimiä, jonka koko määräytyy suunnitelmien tarkentuessa.

Johtajahuoltomestareiksi toivomme henkilöitä, joilla on visio uudenlaisesta, toimivasta johtajahuollosta. Pääsette ideoimaan ja toteuttamaan suunnitelmia alusta alkaen. Roihun kaltaista Keidasta ei olla nyt rakentamassa, vaan johtajahuoltoa saisi olla ja näkyä eri puolilla leiriä. Saavutettavuuden näkökulmat otetaan johtajahuollossa huomioon, koska pestejä ja ihmisiä on joka lähtöön. Olet onnistunut pestissäsi, jos tiimisi voi luoda leirille sellaista vapaa-ajantoimintaa, joka tukee pestissä toimivia.

Pestinkesto: 2/2021-9/2022

Pestinedellyttämä ajankäyttö: johtajahuoltomestarit osallistuvat HR:n kokouksiin kerran kuukaudessa (Teams) ja suunnittelevat itse oman tiiminsä ajankäytön. Keväälle toivomme yhtä live-tapaamista HR:n mestareille.

Lisätietoja: HR-päällikkö Mari Siukola, 040-5933012, mari.siukola@partio.fi

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus

Emme edellytä kokemusta johtajahuollon järjestämisestä, mutta toivomme johtamiskokemusta partioprojekteista. Johtajahuollon johtaminen vaatii erityisesti organisointi-, visiointi- ja budjetointitaitoja. Kokemus johtajahuollon järjestämisestä ja asiakkaana olemisesta antaa toki arvokasta näkökulmaa johtajahuollon ideointiin. Kokemusta partioleireiltä on ehdottomasti oltava.

Koska johtajahuollon on tarkoitus palvella myös kansainvälisiä vieraita, on englannin kielen taidosta etua pestin hoitamisessa.


Täytä hakemus