Johtamisverkoston puheenjohtaja

Johtamisverkosto tukee ja edistää hyvän johtamisen toteutumista partiossa. Johtamisen sisällöllisen kehittämisen ohella verkosto voi tuottaa yhteisiä seminaareja, koulutustilaisuuksia ja materiaaleja, joilla kaikki partiolaiset voivat kehittää omaa johtamisosaamistaan mm. Partion johtamismallin avulla. Tavoitteena on, että partiossa on tulevaisuudessa entistä paremmin johdettuja lippukuntia, tapahtumia ja ryhmiä. Verkosto aktivoi ja osallistaa koko partiokenttää johtamisen kehittämiseen.

Johtamisverkoston puheenjohtajana suunnittelet ja johdat asiantuntijoista koostuvan verkoston toimintaa. Verkoston puheenjohtajana kuulut vapaaehtoistuen valiokuntaan ja pääset kokonaisvaltaisesti edistämään partion vapaaehtoisten hyvinvointia ja kehittymistä pesteissään. Puheenjohtajana valmistelet ja johdat verkoston kokouksia n. 8 kertaa vuodessa, jonka lisäksi osallistut vapaaehtoistuen valiokunnan toimintaan. Lisäksi sinulla on mahdollisuus osallistua keskeisiin Suomen Partiolaisten tapahtumiin.

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus

Pestissä tarvitaan innostunutta ja jatkuvasti oppimishaluista asennetta johtamista kohtaan. Tehtävässä toimimiseen tarvitset kokemusta vapaaehtoisista koostuvan ryhmän johtamisesta. Sinulla on halu auttaa muita kehittymään paremmiksi johtajiksi. Johtamisen teoriaosaamisesta on hyötyä, mutta tärkeintä on taito omaksua uusia asioita ja ylläpitää jatkuvan kehittämisen ajatusta. Kyky viestiä ja kommunikoida laajoja kokonaisuuksia kullekin yleisölle ymmärrettävästi on oleellista.

Lisätiedot

Lue lisää johtamisesta partiossa: https://www.partio.fi/lippukunnille/pestien-tuki/johtaminen-partiossa/

Täytä hakemus