Kajo 2022 Elämälaakson DNA-kymppi 2kpl

Kutkuttaakoohjelman tekeminen ja moderni tapa toteuttaa partio-ohjelmaa? Tule toteuttamaan elämäteemaista ohjelmalaaksoa, joka on yksi Kajon kuudesta ohjelmalaaksosta.

Elämälaaksoon osallistuu kuuden päivän aikana yhteensä noin 12 000 leiriläistä. Pestissä pääset luomaan Kajolle laakson, jossa tutustutaan elämän ihmeisiin solutasolta elollisen elämän äärirajoille saakka. Laakso koostuu biosfääristä, ihmisestä, yhteiskunnasta, elämän legoista ja vedestä. Tule ottamaan selvää, miten jamiksi elämä toimii.

DNA-kympin tehtävä on vastata elämän legojen toisesta toimintokokonaisuuden toisesta osasta ja suunnitella aktiviteetteja, jotka liittyvät seuraaviin kysymyksiin: Miten elämä toimii? Mitä ovat geenit ja miten ne vaikuttavat? Mitä elämästä ei vielä ymmärretä? Elämän legojen toimintokokonaisuus kuljettaa osallistujan elämän ytimeen.

Pestiä toteutetaan yhdessä toisten kymppien ja erityisesti elämän legojen toisesta osasta vastaavan elämänkatsomuskympin kanssa. Kymppi myös pestaa itselleen tiimin tekijöitä, joiden kanssa toimintapisteet toteutetaan. Pestissä toimit osana kasvatuksen osa-aluetta, jonka tehtävä on luoda Kajosta kestävä ja oivalluksia tarjoava kokonaisuus. Toimintaa ohjaavat partion, projektin ja kestävän kehityksen periaatteet. Pesti alkaa elokuussa 2021 ja päättyy leirin jälkeen syyskuussa 2022. Pestiin kuuluu kokoustamista oman laaksotiimin kanssa noin kerran kuukaudessa tai hieman useammin ja osallistumista kasvatuksen seminaareihin.


Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus

Etsimme kymppejä, jotka uskaltavat tarttua toimeen, olla uteliaita ja käyttää mielikuvitustaan. Etsimämme tyypit toimivat luontevasti osana tiimiä ja tuntevat partiokasvatuksen salat. Oma-aloitteisuudesta ja johtamiskokemuksesta on hyötyä pestissä.

Pestissä toivotaan jonkinlaista kokemusta leiriohjelman suunnittelusta sekä projektityöskentelystä. Partiossa hankittu osaaminen auttaa pestissä suurleirin luonteen takia ja partio-ohjelman tuntemisesta on etua. Kaikkea ei tarvitse osata ennalta vaan pestissä, niin kuin partiossa muutenkin, opitaan tekemällä. Kannattaa hakea mukaan hieman pienemälläkin kokemuksella. Pestiin voi hakea yksin tai parin kanssa.


Lisätiedot

Pestissä pääset kehittämään yhteistyökykyjäsi ja saat kokemusta isossa projektiorganisaatiossa toimimisesta. Pääset osaksi Kajon mahtavaa tekijäporukkaa ja leiriprojektia, jossa voit olla osana uutta kestävämpää tapaa toteuttaa Finnjamboreeta. Pesti elämälaakson kymppinä antaa elämyksen suurleiripestistä sekä mahdollisuuden välittää elämyksellisyyttä leiriläisille. 

“Elämä ei ole ongelma, joka pitäisi ratkaista, vaan todellisuus, joka on koettava” ja tämän takia tarvitsemme mahtavia kymppejä mahdollistamaan Kajokokemuksen.

Jos jokin pestissä askarruttaa tai haluat pohtia elämän tarkoitusta, ota yhteys laaksomestari Inari Tiaiseen inari.tiainen@partio.fi tai Niko Lehteen niko.lehti@partio.fi 


Täytä hakemus