Kaksi sairaalamestaria – Finnjamboree Kajo 2022

Haemme sairaalamestareiksileirisairaalan vastaava lääkäriä ja leirisairaalan vastaava hoitajaa.

Leirisairaalassa hoidetaan leiriläisten akuutit vaivat ja pitkäaikaissairauksien akuutit tilanteet leirisairaalan resurssienpuitteissa ja tarpeen tullen ohjataan leiriläiset asianmukaiseen jatkohoitoon. Leirisairaala vastaa leiriläisten terveystietojen ennakkokartoituksesta. Sairaalaympäristönä toimii teltat ja sairaalan yhteyteen pystytetään vuodeosasto. Kalustoa saamme lainaan puolustusvoimilta.
Sairaalamestarit vastaavat leirisairaalan ja apteekin toiminnasta. Sairaalamestarit vastaavat leirin lääkinnästä, joten tehtävään kuuluu viranomaisyhteistyötä ja turvallisuussuunnitelman laatiminen yhdessä palo- ja turvanmestareiden kanssa. Pesti alkaa 2/2020 ja päättyy syksyllä 2022.

Haemme pestiparia. Voit hakea parina tai yksin.


Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus

Molemmilla sairaalamestareilla on oltava terveydenhuoltoalan koulutus ja ammattipätevyys. Eduksi katsotaan akuuttihoidon osaaminen sekä aiempi kokemus leirilääkinnästä.

Lisätiedot

Lisätietoja pestistä antaa:

Turvallisuuspäällikkö Laura Tiittanen laura.tiittanen@partio.fi

Täytä hakemus